01-02-2009, 18:29

Dit onderwerp heeft 6 abonnees
Je bent niet op dit onderwerp geabonneerd. Abonneren?

Conversatietekst
Geluidsbestand downloaden

ノアさん、映画は面白かったですね。あの河馬は特に面白かったです。Noa-san, eiga wa omoshirokatta desu ne. Ano kaba wa toku ni omoshirokatta desu. Zeg, die film was leuk hè? Vooral dat nijlpaard was lachen.
河馬?どの河馬ですか。Kaba? Dono kaba desu ka?Nijlpaard? Welk nijlpaard?
え?映画をちゃんと見ていましたか?踊っていましたよ、河馬が!E? Eiga wo chanto mite imashita ka? Odotte imashita yo, kaba ga!Wat? Heeft u wel goed gekeken? Dat dansende nijlpaard!
いや、そこだけは見ていませんでした。眠かったです。Iya, soko dake wa mite imasen deshita. Nemukatta desu. Nee, dat stuk heb ik net gemist. Ik had slaap.
もうノアさん、今度はちゃんと見ましょうね。さあ、私の内に来ませんか。一緒に料理を作りましょう。Mō Noa-san, kondo wa chanto mimashō ne. Saa, watashi no uchi ni kimasen ka? Issho ni ryōri wo tsukurimashō.U moet de volgende keer wel beter opletten hoor. Maar goed, zullen we naar mijn huis gaan? Laten we samen iets gaan koken.
はい、そうしましょう。お腹が減っています。Hai, sō shimashō. Onaka ga hette imasu.Ja, laten we dat doen. Ik heb honger.
ノアさん、映画は面白かったですね。あの河馬は特に面白かったです。Noa-san, eiga wa omoshirokatta desu ne. Ano kaba wa toku ni omoshirokatta desu. Zeg, die film was leuk hè? Vooral dat nijlpaard was lachen.


In deze les gaan we een heleboel dingen herhalen die tot nu toe de revue zijn gepasseerd. Daarnaast gaan we de puntjes op de i zetten voor wat betreft de vorm -te iru, die we in de vorige les hebben geleerd. Ten slotte gaan we ook in op aanwijzende voornaamwoorden en de genetivus.

De eerste zin spreekt voor zich: Mijnheer Noah, wat betreft de film, interessant waren hè?

Ano betekent die of dat en verwijst altijd naar iets wat zowel van de spreker als de luisteraar af staat. Je gebruikt het dus niet om naar dat boek te verwijzen als dat boek pal voor je neus of dat van de luisteraar ligt. Omdat Japanse zelfstandige naamwoorden geen meervoud/enkelvoud en geslachten kennen, betekent ano zowel die (jongen) als dat (meisje).

Als je naar iets wilt verwijzen wat wel van jou, maar niet van de luisteraar af staat, gebruik je sono.

Als je ten slotte naar iets wilt verwijzen wat pal voor je neus ligt, gebruik je kono.

We krijgen dan de volgende tabel:


locatie
aanwijzend voornaamwoord

bij de spreker
kono
kono hon = dit boek
kono ie = dit huis
kono hon = deze boeken

bij de toehoorder
sono
sono hon = dat boek
sono ie = dat huis
sono hon = die boeken

noch bij de spreker noch bij de toehoorder
ano
ano hon = dat boek daar
ano ie = dat huis daar
ano hon = die boeken daar


Ano verwijst in dit geval naar een kaba (nijlpaard) in de film. Aangezien dit nijlpaard op een doek werd geprojecteerd dat zowel van Noah als mevrouw Suzuki af stond, gebruiken we ano en geen sono. Voor de kenners van Madagascar 2: we hebben het hier over Moto Moto.

河馬
Het woord nijlpaard kan ook als scheldwoord worden gebruikt, zo getuige het kinderrijmpje aho, baka, manuke, omae no kaachan debeso (vrij vertaald: lul, eikel, stommeling, je moeders navel steekt uit).

Het woord wordt trouwens geschreven met twee tekens: rivier + paard.Toku ni is idioom en betekent vooral.

Wat betreft dat nijlpaard daar, vooral interessant waren.河馬?どの河馬ですか。Kaba? Dono kaba desu ka?Nijlpaard? Welk nijlpaard?


We maken kennis met het laatste woord in het ono-rijtje: dono is de vragende tegenhanger, die welke betekent:


locatie
aanwijzend voornaamwoord

bij de spreker
kono
kono hon = dit boek
kono ie = dit huis
kono hon = deze boeken

bij de toehoorder
sono
sono hon = dat boek
sono ie = dat huis
sono hon = die boeken

noch bij de spreker noch bij de toehoorder
ano
ano hon = dat boek daar
ano ie = dat huis daar
ano hon = die boeken daar

vragend
dono hon = welk boek


We krijgen dan:

Nijlpaard? Welk nijlpaard zijn?え?映画をちゃんと見ていましたか?踊っていましたよ、河馬が!E? Eiga wo chanto mite imashita ka? Odotte imashita yo, kaba ga!Wat? Heeft u wel goed gekeken? Dat dansende nijlpaard!


Chanto is een ontzettend handig woord, dat je vaak kunt gebruiken. Het staat altijd voor de manier waarop iets hoort en kan dus vaak vertaald worden als netjes of goed.

Daarna krijgen we een te-vorm, die in dit geval niet wordt gecombineerd met imasu, maar met imashita. Je voelt hem al aankomen: dit is een te iru-vorm in de verleden tijd. Betekende mite imasu zijn aan het kijken, mite imashita betekent waren aan het kijken.

Wat? Film [lijdend voorwerp] goed aan het kijken waren?

In het Nederlands zouden we nooit zeggen: was u de film goed aan het kijken? In het Japans is het echter wel belangrijk de te iru-vorm te gebruiken als iets duidelijk enige tijd in beslag heeft genomen. We mogen aannemen dat de film Madagascar 2 langer dan een paar seconden heeft geduurd. Daarom is het kijken naar de film een proces. We moeten dus een te iru-vorm gebruiken. Omdat het proces inmiddels is afgesloten, zetten we het geheel in de verleden tijd: mite imashita.

Mevrouw Suzuki gaat verder: odotte imashita is opnieuw een te iru-vorm, in dit geval van het werkwoord odoru (dansen). In de film zit een scène waarin Moto Moto, het gewiekste nijlpaard, een van de hoofdrolspelers wel even denkt te versieren met zijn danskunstjes. Deze scène neemt enige minuten in beslag, dus we kunnen opnieuw duidelijk spreken over een proces. Dit proces, het dansen, is inmiddels afgesloten, dus we gebruiken opnieuw de verleden tijd: odotte imashita (was aan het dansen).

Mevrouw Suzuki is redelijk ontsteld over het feit dat Noah een van de leukste scènes in de film niet heeft gezien, en benadrukt nog eens dat Moto Moto aan het dansen was. Dat doet ze met het partikel yo. Vervolgens bedenkt ze zich dat ze nog niet heeft verteld wie er aan het dansen was, dus vult ze aan met het onderwerp van de zin: kaba ga.

Aan het dansen waren hoor, dat nijlpaard [onderwerp]!

Ofwel:

Hij was aan het dansen hoor, dat nijlpaard!

Ofwel:

Dat dansende nijlpaard!

Het achteraf aanvullen van ‘vergeten’ informatie is in het Japans heel normaal. Zoals je weet, wordt het onderwerp in zinnen vaak weggelaten, maar soms doen ook Japanners dit iets te enthousiast. Zodra ze dat achteraf beseffen, vullen ze de weggelaten informatie aan, vaak nog met een partikel erachter om de functie van die informatie in de zin aan te geven.

Wat er aan het dansen was, is dus het nijlpaard, ofwel het nijlpaard was aan het dansen.

We zeggen kaba ga en niet kaba wa, omdat het nijlpaard al in het gesprek is geïntroduceerd (om precies te zijn in de eerste zin: ano kaba wa toku ni omoshirokatta desu). We hoeven het nijlpaard met wa ook nergens tegen af te zetten, want er is geen sprake van een tegenstelling. Ten slotte hoeven we met wa ook het werkwoord dánsen niet te benadrukken. Ga dus.いや、そこだけは見ていませんでした。眠かったです。Iya, soko dake wa mite imasen deshita. Nemukatta desu. Nee, dat stuk heb ik net gemist. Ik had slaap.


Iya is niet alleen een krachtige ontkenning, het kan ook enige mate van ongemak bij de spreker weergeven. Noah krabt zich letterlijk achter de oren, zich afvragend hoe hij zich uit de situatie moet redden. In plaats van nee zou je het dan ook bijna met nou… vertalen.

Soko is een plaatsbepaling, die exact dezelfde logica volgt als de eerder geleerde ono-woorden in deze les. We gaan meteen naar de tabel:


locatie
aanwijzend voornaamwoordplaats

bij de spreker
kono
kono hon = dit boek
kono ie = dit huis
kono hon = deze boeken
koko = hier

bij de toehoorder
sono
sono hon = dat boek
sono ie = dat huis
sono hon = die boeken
soko = daar

noch bij de spreker noch bij de toehoorder
ano
ano hon = dat boek daar
ano ie = dat huis daar
ano hon = die boeken daar
asoko = daar ver weg

vragend
dono hon = welk boekdoko = waar


dake betekent alleen, in de zin van uitsluitend. Je zet het direct achter het woord waarnaar het vewijst, zoals zoveel partikels. soko dake betekent dus alleen daar.

Je zou denken dat je in deze zin in plaats van dake wa ook dake wo mag gebruiken, maar dat is niet het geval. dake wo bestaat wel degelijk, maar wordt alleen in bevestigende zinnen gebruikt, en nooit in ontkennende.

Daarna krijgen we een oude bekende: mite imasen. Dit is alweer een te iru-vorm, maar dit keer in een ontkenning. mite imasen betekent dus niet aan het kijken zijn. Met een deshita erachteraan gooien we het geheel in de verleden tijd en krijgen we dus niet aan het kijken waren. Voilà, dat waren ze. Je kent nu alle te iru-vormen.

In conversaties wordt de i aan het begin van imasu/imashita in te iru-vormen (en alleen in te iru-vormen) trouwens vaak ingeslikt (in colloquiale brieven wordt deze i vaak ook niet eens opgeschreven). Je zegt dus niet mite imasu maar mite-masu. Je zegt ook niet mite imasen maar mite-masen.

Dan nu de letterlijke vertaling van de hele zin:

Nee, wat betreft alleen daar, niet aan het kijken waren.

Ofwel:

Nee, alleen dat stuk heb ik niet gezien.

Ofwel:

Nee, dat stuk heb ik net gemist.

Hele oplettende lezers zullen zich afvragen waarom we soko gebruiken in plaats van asoko. Dat stuk verwijst immers naar de film, en die staat toch van zowel de spreker (Noah) als de luisteraar (mevrouw Suzuki) af?

Inderdaad, maar regels zouden geen regels zijn als er geen uitzonderingen waren. De regel gaat voor oko-woorden niet op als je naar (niet-tastbare) zaken en situaties (zoals scènes in een film) verwijst, en laat dat hier nou net het geval zijn. Zouden Noah en mevrouw Suzuki echter bijvoorbeeld een gesprek voeren in Fukuoka en tijdens dat gesprek naar een tastbare locatie, zoals de stad Tokio, verwijzen, dan is Tokio wel degelijk asoko. Als Noah in Fukuoka zit en mevrouw Suzuki in Tokio, dan zou Noah naar Tokio verwijzen met soko: de plek staat immers van de spreker (Noah) af, maar niet van de luisteraar (mevrouw Suzuki).

あそこ
Asoko is trouwens ook een redelijk net woord om naar iemands geslachtsdelen te verwijzen: die plek daar.


We sluiten de zin af met een nieuw verbaal-adjectief: nemui ofwel slaperig zijn.

Slaperig waren.もうノアさん、今度はちゃんと見ましょうね。さあ、私の内に来ませんか。一緒に料理を作りましょう。Mō Noa-san, kondo wa chanto mimashō ne. Saa, watashi no uchi ni kimasen ka? Issho ni ryōri wo tsukurimashō.U moet de volgende keer wel beter opletten hoor. Maar goed, zullen we naar mijn huis gaan? Laten we samen iets gaan koken.


is een uitdrukking van moedeloosheid. Mevrouw Suzuki heeft het even helemaal gehad met Noah. Mō Noah-san betekent dan ook zoiets als O Noah toch!

もうは牛
Vooral vrouwen willen de kreet nog wel eens uitrekken tot een langgerekt en verzuchtend mōōōōōō. Toevallig is dit ook het geluid dat koeien maken (boe). Dit verklaart dan ook het veel gebezigde antwoord: mō wa ushi (als je wilt loeien, had je maar een koe moeten worden). Het is enigszins te vergelijken met de Nederlandse kreet Hè? Bokkie bokkie bè!


Zoals je in les 7 al had geleerd, betekent kondo niet deze, maar volgende keer. mimashō is de aansporende wijs van het werkwoord miru (kijken), en wordt dit keer ironisch gebruikt (zie les 9).

O Noah toch, wat betreft de volgende keer, laten we goed kijken, okè?

Mevrouw Suzuki heeft wel degelijk goed gekeken, dus het laten we goed kijken slaat in dit geval toch echt alleen op Noah. Normaliter moeten we je dit gebruik van de aansporende wijs absoluut afraden, maar Noah en mevrouw Suzuki beginnen elkaar nu redelijk goed te kennen en er begint duidelijk een vriendschap te ontstaan. In dat soort gevallen kun je je natuurlijk ook meer permitteren. Toch is er nog zeker sprake van enige afstand, want de hele conversatie vindt nog steeds plaats in de neutrale beleefde vorm (-masu en desu).

Dan nu naar het tweede belangrijke onderwerp in deze les, dat we op de valreep nog even introduceren: het nieuwe partikel no. No is de Japanse genetivus en geeft dus bezit aan. In het Nederlands doen we dat met bezittelijke voornaamwoorden: mijn boek. Omdat het Japans geen aparte bezittelijke voornaamwoorden heeft, worden deze gevormd door achter een persoonlijk voornaamwoord een genetivus te zetten:


ik
watashi

mijn
watashi no

mijn boek
watashi no hon


Deze manier van werken heeft wel tot gevolg dat de volgorde van woorden in het Japans net andersom is:


Mevrouw Suzuki
Suzuki-san

Mevrouw Suzuki’s
Suzuki-san no

Mevrouw Suzuki’s boek
Suzuki-san no hon


Zo is de volgorde in het Japans gelijk aan die van het Nederlands, maar de praktijk wil dat we in het Nederlands bijna nooit mevrouw Suzuki’s boek zeggen. We zeggen eerder het boek van mevrouw Suzuki en draaien het bezit en de bezitter dus om. In het Japans noem je echter altijd eerst de eigenaar en pas dan het bezit.

Uchi betekent huis als in thuis. Het woord verwijst dus niet naar het gebouw.

Goed, niet naar mijn huis komen?

Zonder verdere context verwijst het woord uchi trouwens altijd naar het huis van de spreker. Watashi no uchi is dus eigenlijk een beetje dubbelop, maar een prima manier om je kennis te laten maken met het partikel no. In principe had mevrouw Suzuki echter ook uit de voeten gekund met uchi ni kimasen ka?

Ryōri betekent maaltijd/gerecht en tsukuru betekent maken. Ryōri wo tsukuru (maaltijden/gerechten [lijdend voorwerp] maken) betekent dus koken of kokkerellen. Gieten we dit in de aansporende wijs, dan krijgen we:

Samen laten we koken.はい、そうしましょう。お腹が減っています。Hai, sō shimashō. Onaka ga hette imasu.Ja, laten we dat doen. Ik heb honger.


Het woord kenden we al uit uitdrukkingen als sō desu. We hebben het altijd vertaald als zo. Nu gaan we dit woord wat meer in context plaatsen, door het met zijn reeds bekende tegenhangers uit deze les in de tabel te zetten:


locatie
aanwijzend voornaamwoordplaatsmanier

bij de spreker
kono
kono hon = dit boek
kono ie = dit huis
kono hon = deze boeken
koko = hierkō = op deze manier

bij de toehoorder
sono
sono hon = dat boek
sono ie = dat huis
sono hon = die boeken
soko = daarsō = op die manier

noch bij de spreker noch bij de toehoorder
ano
ano hon = dat boek daar
ano ie = dat huis daar
ano hon = die boeken daar
asoko = daar ver wegaa = op zo'n manier

vragend
dono hon = welk boekdoko = waardō = op welke manier (hoe)


Ja, op die manier laten we doen.

Je begrijpt nu ook waarom je sō desu ne zegt en niet kō desu ne of aa desu ne. Met sō desu ne geef je aan dat wat de gesprekspartner zegt, klopt. Op het moment dat je dat aangeeft, is de gesprekspartner de luisteraar. Wat er is gezegd, de aangegeven manier om iets te doen, bevindt zich dus bij de luisteraar.

Onaka betekent maag. Hette imasu is de te iru-vorm van het werkwoord heru: leeg worden. Er heeft zich een proces voorgedaan waarbij de maag leeg is geraakt, en het resultaat daarvan (dat de maag leeg is) duurt voort. Je hebt dus gewoon honger.

Hoewel heru op eru eindigt, valt het niet in groep 3. Het wordt gezien als een werkwoord uit groep 1 dat op ru eindigt.

Vandaar dat de te-vorm hette is en niet hete.

Omdat je maag een begrip is dat als algemeen bekend voorondersteld mag worden, hoef je het onderwerp niet te introduceren met wa. Als je zegt de maag is leeg, zal ieder weldenkend mens weten welke maag je bedoelt. Je zult zien dat in vaste uitdrukkingen, spreekwoorden, idiomen en gezegden meestal ga wordt gebruikt. Het zijn vaste zegswijzen, die algemeen bekend zijn. Je hoeft dingen dan nog niet eens te gaan introduceren; sterker nog, dat is over het algemeen fout.

Maag [onderwerp] leeg zijn.

Ofwel:

Ik rammel.

Hopelijk zijn er in deze les weer een paar stukjes van de puzzel op hun plaats gevallen!


Smaakt dit naar meer? Japans leer je het beste "offline" op onze taalschool in Leiden. Daar kunnen we je tot een veel hoger niveau brengen en veel meer begeleiden. Klik hier voor meer informatie!


WoordenlijstNoa-sanノアさんmeneer/mevrouw Noah(Les 1)
eiga映画film(Les 7)
wawat betreft(Les 1)
omoshirokatta面白かったinteressant waren(Les 7)
desuですzijn; [tilt zin naar neutrale beleefdheidsvorm](Les 1)
nehè, nietwaar, toch, inderdaad(Les 1)
Anoあのdie/dat daar(Les 11)
kaba河馬nijlpaard(Les 11)
toku ni特にvooral(Les 11)
Donoどのwelke(Les 11)
ka?(Les 1)
Ewat(Les 5)
wo[lijdend voorwerp](Les 3)
chantoちゃんとzoals het hoort, netjes, goed(Les 11)
mite見てkijkende(Les 11)
imashitaいましたer waren [voor mensen en dieren](Les 11)
Odotte踊ってdansende(Les 11)
yohoor; [verzacht de boodschap en stelt gerust](Les 7)
ga[onderwerp](Les 6)
Iyaいやnee; nou...(Les 2)
sokoそこdaar(Les 11)
dakeだけalleen, uitsluitend(Les 11)
imasenいませんer niet zijn [voor mensen en dieren](Les 11)
deshitaでしたwaren(Les 8)
Nemukatta眠かったslaperig waren(Les 11)
ook(Les 10)
kondo今度de volgende keer(Les 7)
mimashō見ましょうlaten/zullen we kijken(Les 11)
Saaさあzeg, trouwens, goed; mmmhh...(Les 8)
watashiik(Les 1)
no's, van(Les 11)
uchi(mijn) huis(Les 11)
ninaar; [plaatsbepaling](Les 7)
kimasen来ませんniet komen(Les 11)
Issho ni一緒にsamen(Les 7)
ryōri料理gerecht, maaltijd, keuken(Les 11)
tsukurimashō作りましょうlaten/zullen we maken(Les 11)
Haiはいja(Les 1)
そうzo(Les 1)
shimashōしましょうlaten/zullen we doen(Les 9)
Onakaお腹maag(Les 11)
hette減ってleeg wordende(Les 11)
imasuいますer zijn [voor mensen en dieren](Les 10)


Nieuwe tekenskarivierbapaard
tokuspeciaalododansen
ke nemuslaperig
uchihuiskikomen
ryōmateriaalrischikken
tsukumakennakamaag
heverminderen


Oefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven.

1. Vooral die zeebrasem was lekker.
2. Ik hou vooral niet van sushi.
3. Meneer Ashida drinkt vooral bier.
4. Welke vis bedoelt u?
5. Heeft Teiji netjes gegeten?
6. Heeft Masaya netjes gedronken?
7. Ze heeft gekookt hoor, mevrouw Yamaoka bedoel ik.
8. Ik heb hem gezien hoor, die film bedoel ik.
9. Alleen de tango hebben we niet gedanst.
10. Alleen koffie verkeerd drink ik niet.
11. Alleen mijnheer Komura had slaap.
12. O Noah toch! De volgende keer wel goed eten hoor.
13. O Rumi toch, je moet je bier wel goed drinken.
14. Wilt u mijn garnalen niet eten?
15. Ik zal de DVD van meneer Takamoto betalen.
16. Die film van Hayao Miyazaki was heel aardig.
17. Ik heb honger.
18. Mevrouw Shimizu heeft honger.


Herhalingsoefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven. Deze vragen worden automatisch en willekeurig geselecteerd uit vorige lessen. Je kunt soms meerdere keren dezelfde vraag krijgen.

1. Hij is een Nederlander.
2. Zeebrasem is een vis.
3. Nou, graag!
4. Mevrouw Shimizu heeft alleen niet zo veel bier gedronken.
5. Zij doet het over twee uur.
6. Meneer Ashida is redelijk interessant.
7. Gisteren was de sashimi lekker.
8. Goed, waar zullen we drinken?
9. O.
10. Mevrouw Shimizu heeft vandaag een film gezien.
11. Dat het u wel moge bekomen.
12. Meneer Yamamoto is voor het eerst in Nederland en...
13. Mevrouw Shimizu heeft vandaag een film gezien.
14. Zeg, meneer Nakada, wat doen we met de vis?
15. Noah gaat niet naar de bioscoop.
16. Nee, ik eet!
17. Ik ben een film aan het kijken.
18. Gisteren was de sashimi lekker.
19. En?
20. Zijn de garnalen niet lekker?

Vragen en reacties

Pagina 1 2 3 4 5 6 7

Dit artikel heeft 55 reacties. Dit is reactiepagina 1 van 7.

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren. Log in of registreer.Zegt het voort! Vertel al je vrienden over deze site.08-11-2018, 07:36  Joop van Huet (2013 reacties)
Citeren
ありがとうございます! Aha, en natuurlijk! Dat kan er nog wat beter in gaan zitten bij mij; 'if Japanese then if word not neccesarily neccesary goto next'
07-11-2018, 23:09   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
Ano tai mag ook, maar die ano blijkt al uit de context.
07-11-2018, 21:40  Joop van Huet (2013 reacties)
Citeren
Sorry, net even de tabel opnieuw gecheckt. Die "tai", 'past' daar niet meer in, omdat ie er niet meer is (opgegeten)?
07-11-2018, 21:36  Joop van Huet (2013 reacties)
Citeren
Konbanwa, Loek-sensei

"Vooral die zeebrasem was lekker." wordt
"Toku ni tai ga oishikatta desu."

Geen "ano tai ga"?
11-12-2016, 22:41   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
Dat klopt. Wat betreft jouw naam, ofwel: hoe heet je?
10-12-2016, 18:27 Vellen (59 reacties)
Citeren
"ik: watashi"
"mijn: watashi no"
is dan
"jij: kimi"
"jouw: kimi no"

kimi no na wa
vertaalt: jouw naam?
is "na" dan naam?
en "wa" is "?" want hierboven staat "wa" als "wat betreft"
klopt dit? of sla ik de bal mis?
11-04-2016, 22:39 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Dankjewel voor je inzicht hierin!
11-04-2016, 22:20   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
Ja, dat is fout. Een topic/onderwerp dat achteraf wordt aangevuld krijgt eigenlijk altijd ga.
11-04-2016, 00:49 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Sorry voor mijn vragenspam.

Ik probeer een beetje wa-ga onder de knie te krijgen.

In de zin "Ryōri wo tsukurimashita yo, Yamaoka-san ga"

Staat er "ga" naast Yamaoka-san. Zou het in dit geval verkeerd zijn als "ga" met "wa" vervangen word, omdat "wa" aan "tsukuru" gekoppeld is en deze bijdraagd aan de betekenis van "Ryōri"?

Yoroshiku onegai shimasu
28-03-2016, 13:20 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Oke, dat ga ik even googlen (intransitief).

Bedankt voor je toelichting!

Nieuw forumonderwerp / Volgende pagina >>
Officieel gelicenseerd door 3A Corporation, de makers van Minna no Nihongo: de hoogst aangeschreven leermethode voor de Japanse taal.

Leer Japans met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting Engelstalige literatuur. Zowel Loek als Rumi zijn al 27 jaar fulltimevertaler Japans. Onze klanten: link.

Discord

Programma vandaag

Woensdagavond (19.30 - 21.30)
5 van de 7 leerlingen aanwezig
waarvan 0 leerlingen in lokaal

LES DUURT SLECHTS TWEE UUR
H37: Het passivum, maken met en maken van met から/で作る、het partikel の voor extra uitleg, こそあど-woorden plus voorzetsels

H37 会話1

Co2-concentratie lokaal (COVID)

408

Woord van de dag

Shirewataru

Alom bekend worden, zich als een lopend vuurtje verspreiden (0)


とある商人しょうにんがダンジョンのガーディアンをたおしたっていうしらせはすっかりわたってるぞ。

Het nieuws over een koopman die de kerkerwachters heeft verslagen verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Vraag van de dag

わたしのくにの①という②料理りょうりっていますか。
ケイさん・みずをかける・おこのきのような・チヂミ・ソンクラーン・おこのき・おかしをつくるのが上手じょうずな・おいしい


Quiz: Hoe goed is jouw Japans?

>> Archief <<


Over ons | Privacybeleid | Mail ons (LEES DIT EERST!) | Bel ons: 06-108 95 993 (UITSLUITEND voor proeflessen of calamiteiten) | ©2008-2022 Akebono Translation Service