Jezelf voorstellen

Ingelogd als Gast17-12-2008, 20:43

Dit onderwerp heeft 104 abonnees
Je bent niet op dit onderwerp geabonneerd. Abonneren?

Conversatietekst


Geluidsbestand downloaden

ノアです。初めまして。Noa desu. Hajimemashite.Ik ben Noah. Aangenaam.
鈴木です。宜しくお願いします。Suzuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mijn naam is Suzuki. Aangenaam.
ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?
私はオランダ人です。Watashi wa Oranda-jin desu.Ik kom uit Nederland.
鈴木さんは日本人ですね?Suzuki-san wa Nihonjin desu ne?U bent Japans, nietwaar?
はい、そうです。Hai, sō desu.Ja, inderdaad.

Zie ook ons nieuwe kanaal op YouTube (Engelstalig): LINK

Schrift

Het Japans is qua schrift een van de meest complexe talen ter wereld. Het maakt gebruik van drie verschillende alfabetten, die door elkaar worden gebruikt. Als je de westerse namen die in gewoon abc worden geschreven meerekent, gebruikt het Japans zelfs vier alfabetten door elkaar.

De drie Japanse alfabetten zijn het katakana, het hiragana en de kanji. De kanji zijn de ideogrammen die ooit vanuit het Chinees zijn geïmporteerd. Deze tekens hebben naast een uitspraak ook een echte betekenis.

木林森

Kanji. Van links naar rechts: ki (boom), hayashi (bos, 2 bomen) en mori (woud, 3 bomen)

Katakana en hiragana zijn fonetische alfabetten die beide van de kanji zijn afgeleid; hoewel beide alfabetten exact dezelfde (46) klanken kennen, hebben ze wel een verschillende functie. Zo wordt het katakana meestal gebruikt voor het weergeven van buitenlandse namen en leenwoorden, terwijl het hiragana meestal wordt ingezet voor grammaticale uitgangen (denk aan de t in hij wordt).

カラオケ

Katakana. Karaoke, een woord dat deels Japans en deels Engels is. Kara is Japans voor leeg, Oke komt van het Engelse orchestra. Karaoke is dus een leeg orkest.

食べる

Hiragana. Taberu, eten. Het eerste teken (ta) is een kanji die tevens een betekenis heeft (namelijk die van eten). Beru staat in hiragana en is de uitgang van het werkwoord, die in dit geval een infinitief weergeeft (denk aan de –en in het Nederlandse werkwoord eten).

In deze eerste tekst komen we alle drie de alfabetten al tegen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar deze zin:

ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?

De eerste twee tekens zijn katakana: no-a voor Noah, een niet-Japanse naam. De volgende drie tekens zijn hiragana: sa-n wa. Daarna volgen twee kanji: nani-jin. De zin eindigt ten slotte met drie hiragana-tekens (de-su ka) en een vraagteken.

In de komende lessen zullen we nog uitvoerig terugkomen op het Japanse schrift. Op dit moment hoef je alleen maar te weten dat het Japans drie alfabetten kent, en wat grofweg de verschillen zijn tussen deze drie alfabetten.

Uitleg tekst

ノアです。初めまして。Noa desu. Hajimemashite.Ik ben Noah. Aangenaam.

Buitenlandse namen blijven in het Japans in principe hetzelfde, zolang je je maar realiseert dat het Japans veel minder klanken kent dan het Nederlands. Zo af en toe zal er dus wat geschaafd moeten worden, omdat het Japans fenomenen als een snurkende g gewoon niet kent. In dit geval blijft de naam aardig heel, want alleen de niet-uitgesproken h op het eind verdwijnt: Noah wordt in het Japans namelijk weergegeven met twee tekens: no en a, samen Noa. Dit verklaart tevens waarom buitenlandse namen vaak moeilijk naar westers schrift zijn te herleiden als ze eenmaal in het Japans zijn getranscribeerd: in het Nederlands kennen we zowel Noa als Noah, en dat verschil is in het Japans niet meer te zien.

Japanse werkwoorden worden niet vervoegd zoals in het Nederlands. Ik word, jij wordt, hij wordt, wij worden... het werkwoord blijft in het Japans onveranderd. Desu is het Japanse equivalent van zijn. De hele zin luidt dus: Noah zijn. In het Nederlands wordt dat dan ik ben Noah, maar in een andere context had de zin net zo goed kunnen betekenen hij is Noah.

Hajimemashite is het Japanse equivalent van aangenaam kennis te maken. Letterlijk betekent het zoiets als beginnend, maar zoals zo vaak bij vastgeroeste idiomen staat niemand daar nog bij stil. Het hele werkwoord is hajimeru (beginnen). Judo-fanaten herkennen hierin wellicht de kreet hajime! (begin!), waarmee de scheidsrechter een wedstrijd laat beginnen.

鈴木です。宜しくお願いします。Suzuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mijn naam is Suzuki. Aangenaam.

De eerste zin zou je in principe al moeten kunnen vertalen: Suzuki zijn. Zoals je ziet, wordt de Japanse naam Suzuki in kanji geschreven. Het tweede teken herken je wellicht van het eerste voorbeeld in deze les met de bomen, het bos en het woud. Het eerste teken is suzu (klok, als in bel). Suzuki betekent dus letterlijk belboom.

Yoroshiku onegai shimasu is een hele mond vol. Letterlijk vertaald betekent het zoiets als Ik hoop dat u mij gunstig gezind zult zijn en er zijn zelfs vertalers die het zo vertalen. Maar er is natuurlijk geen Nederlander die zo’n zin uit z’n strot kan krijgen, en je moet deze zin dus ook in de Japanse context plaatsen. In de praktijk worden deze woorden geuit als je iemand voor het eerst tegenkomt of als je iemand alvast wilt bedanken voor het feit dat hij of zij je een gunst zal verlenen. In het eerste geval zeggen we in Nederland aangenaam; in het tweede geval zeggen we alvast bedankt. Kromme en letterlijke vertalingen zijn leuk voor theoretici, maar uiteindelijk telt alleen wat zinnen in de praktijk betekenen; meer betekenis dan dat moet je er ook niet aan toekennen.

ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?

Het achtervoegsel san kan zowel meneer als mevrouw betekenen. Van Suzuki-san weten we dus niet of hij/zij een meneer of mevrouw is. Het achtervoegsel san is een eretitel; je mag het woord dan ook nooit achter je eigen naam zetten (tenzij je een komisch effect beoogt). In het Nederlands klinkt dat trouwens ook stom. Niemand zegt Ik ben meneer Janssen. Ik ben Janssen klinkt al stukken beter.

Het is velen waarschijnlijk bekend dat de bekendste berg in Japan, de Fuji, door de Japanners Fuji-san wordt genoemd. Volgens een broodje-aapverhaal tonen de Japanners met het woord san respect voor de berg. Niets is minder waar: san betékent namelijk ook berg. Het is het laatste teken in het onderstaande voorbeeld.

富士山

Fuji-san

Fuji-san betekent dus de berg Fuji.

Het is in het Japans niet ongewoon om san achter een voornaam te zetten, en zeker niet bij niet-Japanners. San in combinatie met de achternaam is standaard (en in de praktijk het formeelst). Daarna volgt san in combinatie met de voornaam, wat je zou kunnen classificeren als beleefd en informeel tegelijk. San bij de naam van een ander weglaten kan alleen als je hele dikke vrienden met iemand bent (en het gebeurt ook zeker niet automatisch, zelfs niet bij leeftijdsgenoten).

Als je dus twintig jaar bent en je een leuk meisje van ongeveer dezelfde leeftijd tegenkomt, ga je niet meteen jijen en jouen. Je zegt gewoon netjes san. Pas als iemand een héle goede vriend van je is geworden (met de nadruk op hele) én niet veel ouder is dan jij, laat je san weg.

Als iemand wél veel ouder is dan jij, zul je san altijd blijven gebruiken. Ja, zelfs als je beste vrienden bent.

Wa geeft de topic van de zin aan. Dit is iets anders dan het onderwerp (waarom dat zo is, daar komen we later op terug). Vertaal dit woord voorlopig even als wat betreft. Wa slaat altijd op het begrip ervóór, dus niet op het begrip erna. Noa-san wa betekent dus wat betreft meneer Noah. Let erop dat dit een van de weinige woorden is die in het Japans anders wordt opgeschreven dan uitgesproken: je zegt wa, maar in het Japans staat ha.

Nani betekent letterlijk wat en komt in tal van combinaties voor. Met jin (persoon, mens) krijg je de combinatie nanijin, letterlijk wat voor persoon, wat voor mens. In de praktijk verwijst dit bijna altijd naar de nationaliteit van mensen.

De hele zin tot nu toe luidt: Wat betreft meneer Noah, wat voor nationaliteit zijn.

Ka is een zogenaamd partikel (een verzamelwoord voor alles wat grammaticaal niet te definiëren is) dat achter aan een zin wordt gezet om de zin vragend te maken. Het vraagteken na de zin is eigenlijk dubbelop. In het Japans zou je de zin dus ook mogen schrijven als:

ノアさんは何人ですか。

Hoewel het vraagteken hier ontbreekt, blijkt uit ka dat de zin toch vragend is. De hele zin luidt dus Wat betreft meneer Noah, wat voor nationaliteit zijn? Nu wordt ook duidelijk hoe we tot de vertaling Uit welk land komt u? zijn gekomen.

私はオランダ人です。Watashi wa Oranda-jin desu.Ik kom uit Nederland.

Watashi is Japans voor ik. In de praktijk blijkt dat het Japans nog veel meer woorden voor ik kent, maar daar komen we later nog op terug. Voorlopig is watashi het veiligst en het neutraalst.

De jin uit Orandajin kennen we: het gaat hier weer om een persoon, mens of nationaliteit. Oranda (van het Portugese Holanda) staat voor Nederland, en een Orandajin is dus een Nederlander.

Wat betreft mij, Nederlander zijn.

Letterlijk dus Ik ben Nederlander, maar dat loopt in het Nederlands niet lekker in combinatie met de vraag Uit welk land komt u? In het Nederlands is de vertaling dus iets aangepast, maar in wezen is de betekenis natuurlijk gewoon hetzelfde. We leren hier conversatie, geen wetboeken vertalen.

鈴木さんは日本人ですね?Suzuki-san wa Nihonjin desu ne?U bent Japans, nietwaar?

Een Nihonjin is een Japan-persoon, ofwel een Japanner.

Aan het eind van de zin zien we tevens een nieuw partikel: ne, dat letterlijk kan worden vertaald als hè, nietwaar of toch?

Wat betreft mevrouw Suzuki, Japanner zijn, nietwaar?

はい、そうです。Hai, sō desu.Ja, inderdaad.

Hai is Japans voor ja, en is het equivalent van zo.

Ja, zo zijn.


Smaakt dit naar meer? Japans leer je het beste "offline" op onze taalschool in Leiden. Daar kunnen we je tot een veel hoger niveau brengen en veel meer begeleiden. Klik hier voor meer informatie!

Woordenlijst

NoaノアNoah(Les 1)
desuですzijn; [tilt zin naar neutrale beleefdheidsvorm](Les 1)
Hajimemashite初めましてaangenaam(Les 1)
Suzuki鈴木Suzuki(Les 1)
Yoroshiku onegai shimasu宜しくお願いしますaangenaam, alvast bedankt(Les 1)
Noa-sanノアさんmeneer/mevrouw Noah(Les 1)
wawat betreft(Les 1)
nanijin何人welke nationaliteit(Les 1)
ka?(Les 1)
Watashiik(Les 1)
Oranda-jinオランダ人Nederlander(Les 1)
Suzuki-san鈴木さんmeneer/mevrouw Suzuki(Les 1)
Nihonjin日本人Japanner(Les 1)
nehè, nietwaar, toch, inderdaad(Les 1)
Haiはいja(Les 1)
そうzo(Les 1)

Nieuwe tekens

Oefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven.

1. Dat is Noah.
2. Ik ben Suzuki.
3. Ik ben Noah.
4. Aangenaam.
5. Ja, inderdaad.
6. Welke nationaliteit heeft Noah?
7. Welke nationaliteit heeft mevrouw Suzuki?
8. Ik ben Nederlander.
9. Mevrouw Suzuki is Nederlander.
10. Noah is een Japanner.
11. Noah is een Nederlander.
12. Ik ben een Japanse.
13. Noah is toch een Nederlander?
14. Meneer Tanaka is toch een Japanner?
15. Piet is toch een Nederlander?
16. Hij is Nederlander.
17. Zij is Japanse.

Vragen en reacties

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Dit artikel heeft 509 reacties. Dit is reactiepagina 51 van 52.

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren. Log in of registreer.

Mis je bepaalde functionaliteit? Reageer en laat het ons weten. We hebben alles zelf geprogrammeerd, dus we kunnen het ook zelf aanpassen.

29-01-2009, 20:00 LittleShinji (11 reacties)
Citeren
Hey loek

Bedankt voor je antwoord ik gaat het zeker proberen. In de hoop dat het lukt.

Groetjes,
LittleShinji

29-01-2009, 19:48   Loek van Kooten (5942 reacties)
Citeren
Hallo Shinji! Ik denk van wel, om twee redenen:

1. Je hoeft de taal niet per se te leren schrijven. Door Japans alleen al te spreken, kom je een heel eind!

2. Dyslexie schijnt in Japan veel minder voor te komen dan in westerse landen. Dit komt omdat het Japans ten dele uit kanji (gestileerde tekeningen) en ten dele uit fonetisch schrift bestaat (je schrijft precies wat je zegt). Regels over dt's en dergelijke (spellingen die puur om taalhistorische redenen nog bestaan, maar niets meer met uitspraak te maken hebben) kent het Japans niet.

Uit onderzoek is gebleken dat je voor talen als het Japans een ander gebied in je hersenen gebruikt dan voor westerse talen; Japans is veel visueler, terwijl westerse talen met hun letters veel abstracter zijn.

Ik garandeer niks, maar er is kans dat je het Japans bijna foutloos zult leren lezen en schrijven.

29-01-2009, 19:27 LittleShinji (11 reacties)
Citeren
Hey Loek

Ik heb een vraagje.
Ik zou graag ook japans willen leren.
Maar ik heb dislexsie.(hoe je het ook mag schrijven)
En niet zo klein beetje ook.
Is het nou er verstandig om er aan te beginnen ?

Groetjes,
LittleShinji

26-01-2009, 00:06   Loek van Kooten (5942 reacties)
Citeren
Hallo Jeroen,

In principe zijn "hajimemashite" en "dōzo yoroshiku onegai shimasu" inwisselbaar, in de zin dat je ze beide in dezelfde situatie kunt gebruiken. Maar eigenlijk is dat een verkeerde manier van denken, want beide zinnen betekenen eigenlijk iets heel anders. Dit wordt ook duidelijk als je je bedenkt dat je beide zinnen ook achter elkaar kunt zeggen, en dan zeg je echt niet twee keer achter elkaar hetzelfde.

"Hajimemashite" is letterlijk "Dit is de eerste keer (dat we elkaar ontmoeten), ofwel "Aangenaam kennis te maken".

Met "dōzo yoroshiku onegai shimasu" bedank je de ander alvast voor al hetgeen hij voor je zal gaan betekenen; er zijn situaties te bedenken waarin je dit absoluut wel en absoluut niet moet gebruiken.

Als je je judoleraar voor het eerst ontmoet en je nog vaak les van hem zult krijgen, is "dōzo yoroshiku onegai shimasu" zeer op zijn plaats. Maar als jij die judoleraar bent, zul je deze uitdrukking minder snel tegen je leerlingen gebruiken: jij hebt hen immers iets te leren, en niet andersom. Het is daarom belangrijk om altijd de letterlijke betekenis van de uitdrukkingen in je achterhoofd te houden.

Het Japans kent inderdaad talloze beleefdheidsniveaus. Daar gaan we in latere lessen nog uitgebreid op terugkomen. Maar wat je zegt klopt: hoe korter de uitdrukking, hoe informeler deze over het algemeen wordt. Bij "dōzo yoroshiku onegai shimasu" werkt dat ongeveer als volgt (we bouwen langzaam af naar informeel, maar het verschil is hier en daar enigszins arbitrair):

nanitozo yoroshiku onegai mōshiagemasu
nanitozo yoroshiku onegai itashimasu
nanitozo yoroshiku onegai shimasu
dōzo yoroshiku onegai mōshiagemasu
dōzo yoroshiku onegai itashimasu
dōzo yoroshiku onegai shimasu
yoroshiku onegai mōshiagemasu
yoroshiku onegai itashimasu
yoroshiku onegai shimasu
dōzo yoroshiku
yoroshiku desu
yoroshiku

Je snapt wel dat het ondoenlijk is om voor alle uitdrukkingen alle varianten uit je hoofd te leren. Het is daarom beter om inzicht te krijgen in de exacte structuur van alle beleefdheidsniveaus, want er zit wel logica achter. Daar gaan we in deze cursus aan werken.

Ten slotte hoef je "hajimemashite" niet per se vóór je naam te zeggen. Het mag ook later, zoals je in de conversatie van deze les ziet.

Persoonlijk raad ik je trouwens aan om in dit schema niet lager te gaan zitten dan "yoroshiku onegai shimasu". "Dōzo yoroshiku" (zonder "shimasu") vind ik persoonlijk op het randje en zou ik alleen gebruiken voor iemand die duidelijk jonger is dan ik. Dat is nogmaals persoonlijk, maar met "shimasu" erachter zit je in ieder geval safe.

Dat wil trouwens niet zeggen dat je nooit met de lagere niveaus te maken zult krijgen. Je zult dan alleen wel heel goed moeten weten waar je mee bezig bent.

25-01-2009, 22:57 Jeroen Arnolds (5 reacties)
Citeren
Dag Loek, over hajimemashite en yoroshiku onegai shimasu. Zijn ze inwisselbaar? Ik heb in de 25 lesjes pimsleur en 15 japanese for busy people geleerd dat hajimemashite gezegd wordt voordat je jezelf voorstelt. Dus: Hajimemashite. Jeroen desu. En is dozo yoroshiku een informelere vorm van yorshiku onegaishimasu?
14-01-2009, 11:10   Loek van Kooten (5942 reacties)
Citeren
Hallo Ronald! Zoals je weet, zijn vragen altijd welkom, dus vraag alles wat je op je lever hebt ;-)

Om je vraag heel eenvoudig te beantwoorden: nee, voor landennamen worden geen kanji meer gebruikt.

Maar, natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Je vindt (delen) van in kanji geschreven landennamen nog wel terug in samenstellingen waarin twee landennamen tegenover elkaar worden gezet. Denk dan bijvoorbeeld aan:

日米関係 (Nichibei-kankei) Japans-Amerikaanse betrekkingen
和蘭辞典 (Waran-jiten) Japans-Nederlands woordenboek
仏独協力条約 (Butsudoku-kyōryoku kyōyaku) Frans-Duitse samenwerking

Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord!

14-01-2009, 10:58 Ronald (15 reacties)
Citeren
Goedemorgen Loek en Rumi,

Ik heb alle lessen even vlug bekeken en heb dus een heleboel vragen, maar ik zal niet te hard van stapel lopen. Ik luister veel naar de lessen van Pimsleur, maar ik wil ook Japans kunnen schrijven. Dus probeer ik in EDICT het een en het ander op te zoeken. Nu mijn eerste vraag:
Als ik dus door EDICT zit te bladeren kom ik voor een heleboel landen ook Kanji tegen.

Bijvoorbeeld:
泰 [たい] /(n) (uk) Thailand/(P)/
泰国 [たいこく] /(n) Thailand/
和蘭 [おらんだ] /(n) (uk) (pt: Olanda) Holland/The Netherlands/
阿蘭陀 [おらんだ] /(n) (uk) (pt: Olanda) Holland/The Netherlands/
和蘭陀 [おらんだ] /(n) (uk) (pt: Olanda) Holland/The Netherlands/
仏蘭西 [ふらんす] /(n) (uk) France/
白耳義 [べるぎー] /(n) (uk) Belgium/

Wordt dit ook gebruikt, of schrijft men meestal in Katakana?

Groeten, Ronald

11-01-2009, 08:54   Loek van Kooten (5942 reacties)
Citeren
Hallo x.Riri! De tekens voor ha en wa zijn niet hetzelfde: de ha wordt geschreven als は, terwijl de wa wordt geschreven als わ. Op die regel is een klein aantal uitzonderingen, waaronder het partikel wa, dat de topic (wat betreft...) van een zin aangeeft. Deze wa wordt wél geschreven als は. Een hele uitgebreide uitleg over het hoe en waarom vind je binnen een half uur onder Naslagwerken links!

Je hebt goed opgelet, want de uitspraak van (yoro)shii staat inderdaad verkeerd aangegeven onder de les. De kanji zelf spreek je in dit geval uit als yoro, dat wordt gevolgd door het hiragana voor shii (veel mensen, vooral vrouwen, schrijven dit woord trouwens vaak helemaal in hiragana). Ik zal dit meteen aanpassen - bedankt voor de melding!

11-01-2009, 02:30 x.Riri (16 reacties)
Citeren
Hee!
Ik had Twee vraagjes, namelijk: zijn de tekens voor ha en wa hetzelfde?
en Yoroshi heeft toch 1 teken,maar moet er dan nog het teken voor shi achter, want anders staat er toch eigenlijk yoroshishi of hoort dat zo?
alvast bedankt!
26-12-2008, 11:54   Loek van Kooten (5942 reacties)
Citeren
メリークリスマス!We gaan nu ook oefeningen aan de lessen toevoegen, zodat je het geleerde in de praktijk kunt toepassen. In les 1 zie je de eerste aanzet (helemaal onderaan).

Nieuw forumonderwerp / Volgende pagina >>

Leer Japans met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting taalkunde. Zowel Loek als Rumi zijn al 24 jaar fulltimevertaler Japans. Onze klanten: link.

Woord van de dag

Sono tame ni

Daarvoor, daarom

Quiz: Hoe goed is jouw Japans?>> Archief <<


Over ons | Cookie- en privacybeleid | Mail ons (LEES DIT EERST!) | Bel ons: 06-108 95 993 (UITSLUITEND voor proeflessen of calamiteiten) | ©2008-2019 Akebono Translation Service