Les 1: Jezelf voorstellen (pagina 50)

Niet ingelogd

Onze community op Facebook 
17-12-2008, 20:43

Dit onderwerp heeft 100 abonnees
Je bent niet op dit onderwerp geabonneerd. Abonneren?

Conversatietekst


Geluidsbestand downloaden

ノアです。初めまして。Noa desu. Hajimemashite.Ik ben Noah. Aangenaam.
鈴木です。宜しくお願いします。Suzuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mijn naam is Suzuki. Aangenaam.
ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?
私はオランダ人です。Watashi wa Oranda-jin desu.Ik kom uit Nederland.
鈴木さんは日本人ですね?Suzuki-san wa Nihonjin desu ne?U bent Japans, nietwaar?
はい、そうです。Hai, sō desu.Ja, inderdaad.

Schrift

Het Japans is qua schrift een van de meest complexe talen ter wereld. Het maakt gebruik van drie verschillende alfabetten, die door elkaar worden gebruikt. Als je de westerse namen die in gewoon abc worden geschreven meerekent, gebruikt het Japans zelfs vier alfabetten door elkaar.

De drie Japanse alfabetten zijn het katakana, het hiragana en de kanji. De kanji zijn de ideogrammen die ooit vanuit het Chinees zijn geïmporteerd. Deze tekens hebben naast een uitspraak ook een echte betekenis.

木林森

Kanji. Van links naar rechts: ki (boom), hayashi (bos, 2 bomen) en mori (woud, 3 bomen)

Katakana en hiragana zijn fonetische alfabetten die beide van de kanji zijn afgeleid; hoewel beide alfabetten exact dezelfde (46) klanken kennen, hebben ze wel een verschillende functie. Zo wordt het katakana meestal gebruikt voor het weergeven van buitenlandse namen en leenwoorden, terwijl het hiragana meestal wordt ingezet voor grammaticale uitgangen (denk aan de t in hij wordt).

カラオケ

Katakana. Karaoke, een woord dat deels Japans en deels Engels is. Kara is Japans voor leeg, Oke komt van het Engelse orchestra. Karaoke is dus een leeg orkest.

食べる

Hiragana. Taberu, eten. Het eerste teken (ta) is een kanji die tevens een betekenis heeft (namelijk die van eten). Beru staat in hiragana en is de uitgang van het werkwoord, die in dit geval een infinitief weergeeft (denk aan de –en in het Nederlandse werkwoord eten).

In deze eerste tekst komen we alle drie de alfabetten al tegen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar deze zin:

ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?

De eerste twee tekens zijn katakana: no-a voor Noah, een niet-Japanse naam. De volgende drie tekens zijn hiragana: sa-n wa. Daarna volgen twee kanji: nani-jin. De zin eindigt ten slotte met drie hiragana-tekens (de-su ka) en een vraagteken.

In de komende lessen zullen we nog uitvoerig terugkomen op het Japanse schrift. Op dit moment hoef je alleen maar te weten dat het Japans drie alfabetten kent, en wat grofweg de verschillen zijn tussen deze drie alfabetten.

Uitleg tekst

ノアです。初めまして。Noa desu. Hajimemashite.Ik ben Noah. Aangenaam.

Buitenlandse namen blijven in het Japans in principe hetzelfde, zolang je je maar realiseert dat het Japans veel minder klanken kent dan het Nederlands. Zo af en toe zal er dus wat geschaafd moeten worden, omdat het Japans fenomenen als een snurkende g gewoon niet kent. In dit geval blijft de naam aardig heel, want alleen de niet-uitgesproken h op het eind verdwijnt: Noah wordt in het Japans namelijk weergegeven met twee tekens: no en a, samen Noa. Dit verklaart tevens waarom buitenlandse namen vaak moeilijk naar westers schrift zijn te herleiden als ze eenmaal in het Japans zijn getranscribeerd: in het Nederlands kennen we zowel Noa als Noah, en dat verschil is in het Japans niet meer te zien.

Japanse werkwoorden worden niet vervoegd zoals in het Nederlands. Ik word, jij wordt, hij wordt, wij worden... het werkwoord blijft in het Japans onveranderd. Desu is het Japanse equivalent van zijn. De hele zin luidt dus: Noah zijn. In het Nederlands wordt dat dan ik ben Noah, maar in een andere context had de zin net zo goed kunnen betekenen hij is Noah.

Hajimemashite is het Japanse equivalent van aangenaam kennis te maken. Letterlijk betekent het zoiets als beginnend, maar zoals zo vaak bij vastgeroeste idiomen staat niemand daar nog bij stil. Het hele werkwoord is hajimeru (beginnen). Judo-fanaten herkennen hierin wellicht de kreet hajime! (begin!), waarmee de scheidsrechter een wedstrijd laat beginnen.

鈴木です。宜しくお願いします。Suzuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mijn naam is Suzuki. Aangenaam.

De eerste zin zou je in principe al moeten kunnen vertalen: Suzuki zijn. Zoals je ziet, wordt de Japanse naam Suzuki in kanji geschreven. Het tweede teken herken je wellicht van het eerste voorbeeld in deze les met de bomen, het bos en het woud. Het eerste teken is suzu (klok, als in bel). Suzuki betekent dus letterlijk belboom.

Yoroshiku onegai shimasu is een hele mond vol. Letterlijk vertaald betekent het zoiets als Ik hoop dat u mij gunstig gezind zult zijn en er zijn zelfs vertalers die het zo vertalen. Maar er is natuurlijk geen Nederlander die zo’n zin uit z’n strot kan krijgen, en je moet deze zin dus ook in de Japanse context plaatsen. In de praktijk worden deze woorden geuit als je iemand voor het eerst tegenkomt of als je iemand alvast wilt bedanken voor het feit dat hij of zij je een gunst zal verlenen. In het eerste geval zeggen we in Nederland aangenaam; in het tweede geval zeggen we alvast bedankt. Kromme en letterlijke vertalingen zijn leuk voor theoretici, maar uiteindelijk telt alleen wat zinnen in de praktijk betekenen; meer betekenis dan dat moet je er ook niet aan toekennen.

ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?

Het achtervoegsel san kan zowel meneer als mevrouw betekenen. Van Suzuki-san weten we dus niet of hij/zij een meneer of mevrouw is. Het achtervoegsel san is een eretitel; je mag het woord dan ook nooit achter je eigen naam zetten (tenzij je een komisch effect beoogt). In het Nederlands klinkt dat trouwens ook stom. Niemand zegt Ik ben meneer Janssen. Ik ben Janssen klinkt al stukken beter.

Het is velen waarschijnlijk bekend dat de bekendste berg in Japan, de Fuji, door de Japanners Fuji-san wordt genoemd. Volgens een broodje-aapverhaal tonen de Japanners met het woord san respect voor de berg. Niets is minder waar: san betékent namelijk ook berg. Het is het laatste teken in het onderstaande voorbeeld.

富士山

Fuji-san

Fuji-san betekent dus de berg Fuji.

Het is in het Japans niet ongewoon om san achter een voornaam te zetten, en zeker niet bij niet-Japanners. San in combinatie met de achternaam is standaard (en in de praktijk het formeelst). Daarna volgt san in combinatie met de voornaam, wat je zou kunnen classificeren als beleefd en informeel tegelijk. San bij de naam van een ander weglaten kan alleen als je hele dikke vrienden met iemand bent (en het gebeurt ook zeker niet automatisch, zelfs niet bij leeftijdsgenoten).

Als je dus twintig jaar bent en je een leuk meisje van ongeveer dezelfde leeftijd tegenkomt, ga je niet meteen jijen en jouen. Je zegt gewoon netjes san. Pas als iemand een héle goede vriend van je is geworden (met de nadruk op hele) én niet veel ouder is dan jij, laat je san weg.

Als iemand wél veel ouder is dan jij, zul je san altijd blijven gebruiken. Ja, zelfs als je beste vrienden bent.

Wa geeft de topic van de zin aan. Dit is iets anders dan het onderwerp (waarom dat zo is, daar komen we later op terug). Vertaal dit woord voorlopig even als wat betreft. Wa slaat altijd op het begrip ervóór, dus niet op het begrip erna. Noa-san wa betekent dus wat betreft meneer Noah. Let erop dat dit een van de weinige woorden is die in het Japans anders wordt opgeschreven dan uitgesproken: je zegt wa, maar in het Japans staat ha.

Nani betekent letterlijk wat en komt in tal van combinaties voor. Met jin (persoon, mens) krijg je de combinatie nanijin, letterlijk wat voor persoon, wat voor mens. In de praktijk verwijst dit bijna altijd naar de nationaliteit van mensen.

De hele zin tot nu toe luidt: Wat betreft meneer Noah, wat voor nationaliteit zijn.

Ka is een zogenaamd partikel (een verzamelwoord voor alles wat grammaticaal niet te definiëren is) dat achter aan een zin wordt gezet om de zin vragend te maken. Het vraagteken na de zin is eigenlijk dubbelop. In het Japans zou je de zin dus ook mogen schrijven als:

ノアさんは何人ですか。

Hoewel het vraagteken hier ontbreekt, blijkt uit ka dat de zin toch vragend is. De hele zin luidt dus Wat betreft meneer Noah, wat voor nationaliteit zijn? Nu wordt ook duidelijk hoe we tot de vertaling Uit welk land komt u? zijn gekomen.

私はオランダ人です。Watashi wa Oranda-jin desu.Ik kom uit Nederland.

Watashi is Japans voor ik. In de praktijk blijkt dat het Japans nog veel meer woorden voor ik kent, maar daar komen we later nog op terug. Voorlopig is watashi het veiligst en het neutraalst.

De jin uit Orandajin kennen we: het gaat hier weer om een persoon, mens of nationaliteit. Oranda (van het Portugese Holanda) staat voor Nederland, en een Orandajin is dus een Nederlander.

Wat betreft mij, Nederlander zijn.

Letterlijk dus Ik ben Nederlander, maar dat loopt in het Nederlands niet lekker in combinatie met de vraag Uit welk land komt u? In het Nederlands is de vertaling dus iets aangepast, maar in wezen is de betekenis natuurlijk gewoon hetzelfde. We leren hier conversatie, geen wetboeken vertalen.

鈴木さんは日本人ですね?Suzuki-san wa Nihonjin desu ne?U bent Japans, nietwaar?

Een Nihonjin is een Japan-persoon, ofwel een Japanner.

Aan het eind van de zin zien we tevens een nieuw partikel: ne, dat letterlijk kan worden vertaald als hè, nietwaar of toch?

Wat betreft mevrouw Suzuki, Japanner zijn, nietwaar?

はい、そうです。Hai, sō desu.Ja, inderdaad.

Hai is Japans voor ja, en is het equivalent van zo.

Ja, zo zijn.

Woordenlijst

NoaノアNoah(Les 1)
desuですzijn; [tilt zin naar neutrale beleefdheidsvorm](Les 1)
Hajimemashite初めましてaangenaam(Les 1)
Suzuki鈴木Suzuki(Les 1)
Yoroshiku onegai shimasu宜しくお願いしますaangenaam, alvast bedankt(Les 1)
Noa-sanノアさんmeneer/mevrouw Noah(Les 1)
wawat betreft(Les 1)
nanijin何人welke nationaliteit(Les 1)
ka?(Les 1)
Watashiik(Les 1)
Oranda-jinオランダ人Nederlander(Les 1)
Suzuki-san鈴木さんmeneer/mevrouw Suzuki(Les 1)
Nihonjin日本人Japanner(Les 1)
nehè, nietwaar, toch, inderdaad(Les 1)
Haiはいja(Les 1)
そうzo(Les 1)

Nieuwe tekens

noa
desu
hajibeginnenme
mashi
tesuzubel
kiboomyorogunstig
kuo
negawensi
san
hananiwat
jinmenska
watashiiko
ran
danizon
honoorsprongne
sou

Oefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven.

1. Dat is Noah.
2. Ik ben Suzuki.
3. Ik ben Noah.
4. Aangenaam.
5. Ja, inderdaad.
6. Welke nationaliteit heeft Noah?
7. Welke nationaliteit heeft mevrouw Suzuki?
8. Ik ben Nederlander.
9. Mevrouw Suzuki is Nederlander.
10. Noah is een Japanner.
11. Noah is een Nederlander.
12. Ik ben een Japanse.
13. Noah is toch een Nederlander?
14. Meneer Tanaka is toch een Japanner?
15. Piet is toch een Nederlander?
16. Hij is Nederlander.
17. Zij is Japanse.

Vragen en reacties

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Dit artikel heeft 505 reacties. Dit is reactiepagina 50 van 51.

01-01-2017, 16:16  Vellen (59 reacties)
Citeren
hoe vraag je iemand zijn naam? Want hier staat enkel hoe je antwoord.
Of wordt dat niet gedaan?
01-01-2017, 16:22    Bastiaan (279 reacties)
Citeren
Dat wordt zeker wel gedaan, denk maar bijvoorbeeld aan die film: kimi no na wa?

Is niet gebruikelijk (en netjes) om met kimi te beginnen, aangezien aanwijzen onbeleefd is.

Om het netjes te vragen zou ik zeggen: onamae wa nan desu ka?

Ook veelgebruikt is de verkorte versie: onamae wa?

01-01-2017, 16:27  Vellen (59 reacties)
Citeren
ok, dankje
03-01-2017, 14:05  Lttl_Soul_Keeper (2 reacties)
Citeren
Hey,
ik ben nog redelijk nieuw hier; maar kan iemand mij zeggen wat Belgie is in Japans? Ik vind zowat alle landen terug maar niet hetgene waar ikzelf woon...
03-01-2017, 14:24    Loek van Kooten (5473 reacties)
Citeren
Dat is Berugii!
03-01-2017, 14:25  Lttl_Soul_Keeper (2 reacties)
Citeren
ok danku :)
08-01-2017, 11:57  Vellen (59 reacties)
Citeren
hoe zeg je: maar (voornaam) is ook goed. ?
beide partijen zijn scholieren en gaan in zelfde club zitten, even ter info.

28-02-2017, 17:57  Jona (2 reacties)
Citeren
Hallo, ik vroeg me af hoeveel lessen er op deze site staan en welke andere sites stof geven om Japans te leren.
28-02-2017, 18:56    Bastiaan (279 reacties)
Citeren
Aan de linkerkant van de site kan je 15 lessen vinden. Verder zijn er talloze andere sites om Japans te leren, maar die zijn meestal in het Engels. En natuurlijk de offline lessen van Loek
28-02-2017, 19:02  Jona (2 reacties)
Citeren
Ok, bedankt voor de info

Nieuw forumonderwerp / Volgende pagina >>

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren: Inloggen / Registreren

Dit is niet alleen onze site. Het is ook jouw site! Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.

Gratis Japans leren met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting taalkunde. Zowel Loek als Rumi zijn al 23 jaar beëdigd en fulltimevertaler Japans.

Woord van de dag

駄目な

Dame na

Verkeerd

Quiz: Hoe goed is jouw Japans?


>> Archief <<


Actiefste gebruikers


1

 Joop van Huet
(1413 reacties)

2

  Hannah
(1013 reacties)

3

   ニケ
(815 reacties)

4

 Iwakura
(499 reacties)

5

   Lion Egberts
(463 reacties)

6

 Yuriko
(461 reacties)

7

  Endo
(460 reacties)

8

  Thijs
(336 reacties)

9

 Rene Frijhoff
(317 reacties)

10

   Bastiaan
(279 reacties)

Over ons | Mail ons (LEES DIT EERST!) | ©2008-2018 Akebono Translation Service