Jezelf voorstellen

Ingelogd als Gast

Conversatietekst
Geluidsbestand downloaden

ノアです。初めまして。Noa desu. Hajimemashite.Ik ben Noah. Aangenaam.
鈴木です。宜しくお願いします。Suzuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mijn naam is Suzuki. Aangenaam.
ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?
私はオランダ人です。Watashi wa Oranda-jin desu.Ik kom uit Nederland.
鈴木さんは日本人ですね?Suzuki-san wa Nihonjin desu ne?U bent Japans, nietwaar?
はい、そうです。Hai, sō desu.Ja, inderdaad.


Schrift


Het Japans is qua schrift een van de meest complexe talen ter wereld. Het maakt gebruik van drie verschillende alfabetten, die door elkaar worden gebruikt. Als je de westerse namen die in gewoon abc worden geschreven meerekent, gebruikt het Japans zelfs vier alfabetten door elkaar.

De drie Japanse alfabetten zijn het katakana, het hiragana en de kanji. De kanji zijn de ideogrammen die ooit vanuit het Chinees zijn geïmporteerd. Deze tekens hebben naast een uitspraak ook een echte betekenis.

木林森
Kanji. Van links naar rechts: ki (boom), hayashi (bos, 2 bomen) en mori (woud, 3 bomen)


Katakana en hiragana zijn fonetische alfabetten die beide van de kanji zijn afgeleid; hoewel beide alfabetten exact dezelfde (46) klanken kennen, hebben ze wel een verschillende functie. Zo wordt het katakana meestal gebruikt voor het weergeven van buitenlandse namen en leenwoorden, terwijl het hiragana meestal wordt ingezet voor grammaticale uitgangen (denk aan de t in hij wordt).

カラオケ
Katakana. Karaoke, een woord dat deels Japans en deels Engels is. Kara is Japans voor leeg, Oke komt van het Engelse orchestra. Karaoke is dus een leeg orkest.


食べる
Hiragana. Taberu, eten. Het eerste teken (ta) is een kanji die tevens een betekenis heeft (namelijk die van eten). Beru staat in hiragana en is de uitgang van het werkwoord, die in dit geval een infinitief weergeeft (denk aan de –en in het Nederlandse werkwoord eten).


In deze eerste tekst komen we alle drie de alfabetten al tegen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar deze zin:ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?


De eerste twee tekens zijn katakana: no-a voor Noah, een niet-Japanse naam. De volgende drie tekens zijn hiragana: sa-n wa. Daarna volgen twee kanji: nani-jin. De zin eindigt ten slotte met drie hiragana-tekens (de-su ka) en een vraagteken.

In de komende lessen zullen we nog uitvoerig terugkomen op het Japanse schrift. Op dit moment hoef je alleen maar te weten dat het Japans drie alfabetten kent, en wat grofweg de verschillen zijn tussen deze drie alfabetten.

Uitleg tekst
ノアです。初めまして。Noa desu. Hajimemashite.Ik ben Noah. Aangenaam.


Buitenlandse namen blijven in het Japans in principe hetzelfde, zolang je je maar realiseert dat het Japans veel minder klanken kent dan het Nederlands. Zo af en toe zal er dus wat geschaafd moeten worden, omdat het Japans fenomenen als een snurkende g gewoon niet kent. In dit geval blijft de naam aardig heel, want alleen de niet-uitgesproken h op het eind verdwijnt: Noah wordt in het Japans namelijk weergegeven met twee tekens: no en a, samen Noa. Dit verklaart tevens waarom buitenlandse namen vaak moeilijk naar westers schrift zijn te herleiden als ze eenmaal in het Japans zijn getranscribeerd: in het Nederlands kennen we zowel Noa als Noah, en dat verschil is in het Japans niet meer te zien.

Japanse werkwoorden worden niet vervoegd zoals in het Nederlands. Ik word, jij wordt, hij wordt, wij worden... het werkwoord blijft in het Japans onveranderd. Desu is het Japanse equivalent van zijn. De hele zin luidt dus: Noah zijn. In het Nederlands wordt dat dan ik ben Noah, maar in een andere context had de zin net zo goed kunnen betekenen hij is Noah.

Hajimemashite is het Japanse equivalent van aangenaam kennis te maken. Letterlijk betekent het zoiets als beginnend, maar zoals zo vaak bij vastgeroeste idiomen staat niemand daar nog bij stil. Het hele werkwoord is hajimeru (beginnen). Judo-fanaten herkennen hierin wellicht de kreet hajime! (begin!), waarmee de scheidsrechter een wedstrijd laat beginnen.鈴木です。宜しくお願いします。Suzuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mijn naam is Suzuki. Aangenaam.


De eerste zin zou je in principe al moeten kunnen vertalen: Suzuki zijn. Zoals je ziet, wordt de Japanse naam Suzuki in kanji geschreven. Het tweede teken herken je wellicht van het eerste voorbeeld in deze les met de bomen, het bos en het woud. Het eerste teken is suzu (klok, als in bel). Suzuki betekent dus letterlijk belboom.

Yoroshiku onegai shimasu is een hele mond vol. Letterlijk vertaald betekent het zoiets als Ik hoop dat u mij gunstig gezind zult zijn en er zijn zelfs vertalers die het zo vertalen. Maar er is natuurlijk geen Nederlander die zo’n zin uit z’n strot kan krijgen, en je moet deze zin dus ook in de Japanse context plaatsen. In de praktijk worden deze woorden geuit als je iemand voor het eerst tegenkomt of als je iemand alvast wilt bedanken voor het feit dat hij of zij je een gunst zal verlenen. In het eerste geval zeggen we in Nederland aangenaam; in het tweede geval zeggen we alvast bedankt. Kromme en letterlijke vertalingen zijn leuk voor theoretici, maar uiteindelijk telt alleen wat zinnen in de praktijk betekenen; meer betekenis dan dat moet je er ook niet aan toekennen.ノアさんは何人ですか?Noa-san wa nanijin desu ka?Uit welk land komt u?


Het achtervoegsel san kan zowel meneer als mevrouw betekenen. Van Suzuki-san weten we dus niet of hij/zij een meneer of mevrouw is. Het achtervoegsel san is een eretitel; je mag het woord dan ook nooit achter je eigen naam zetten (tenzij je een komisch effect beoogt). In het Nederlands klinkt dat trouwens ook stom. Niemand zegt Ik ben meneer Janssen. Ik ben Janssen klinkt al stukken beter.

Het is velen waarschijnlijk bekend dat de bekendste berg in Japan, de Fuji, door de Japanners Fuji-san wordt genoemd. Volgens een broodje-aapverhaal tonen de Japanners met het woord san respect voor de berg. Niets is minder waar: san betékent namelijk ook berg. Het is het laatste teken in het onderstaande voorbeeld.

富士山
Fuji-san


Fuji-san betekent dus de berg Fuji.

Het is in het Japans niet ongewoon om san achter een voornaam te zetten, en zeker niet bij niet-Japanners. San in combinatie met de achternaam is standaard (en in de praktijk het formeelst). Daarna volgt san in combinatie met de voornaam, wat je zou kunnen classificeren als beleefd en informeel tegelijk. San bij de naam van een ander weglaten kan alleen als je hele dikke vrienden met iemand bent (en het gebeurt ook zeker niet automatisch, zelfs niet bij leeftijdsgenoten).

Als je dus twintig jaar bent en je een leuk meisje van ongeveer dezelfde leeftijd tegenkomt, ga je niet meteen jijen en jouen. Je zegt gewoon netjes san. Pas als iemand een héle goede vriend van je is geworden (met de nadruk op hele) én niet veel ouder is dan jij, laat je san weg.

Als iemand wél veel ouder is dan jij, zul je san altijd blijven gebruiken. Ja, zelfs als je beste vrienden bent.

Wa geeft de topic van de zin aan. Dit is iets anders dan het onderwerp (waarom dat zo is, daar komen we later op terug). Vertaal dit woord voorlopig even als wat betreft. Wa slaat altijd op het begrip ervóór, dus niet op het begrip erna. Noa-san wa betekent dus wat betreft meneer Noah. Let erop dat dit een van de weinige woorden is die in het Japans anders wordt opgeschreven dan uitgesproken: je zegt wa, maar in het Japans staat ha.

Nani betekent letterlijk wat en komt in tal van combinaties voor. Met jin (persoon, mens) krijg je de combinatie nanijin, letterlijk wat voor persoon, wat voor mens. In de praktijk verwijst dit bijna altijd naar de nationaliteit van mensen.
De hele zin tot nu toe luidt: Wat betreft meneer Noah, wat voor nationaliteit zijn.

Ka is een zogenaamd partikel (een verzamelwoord voor alles wat grammaticaal niet te definiëren is) dat achter aan een zin wordt gezet om de zin vragend te maken. Het vraagteken na de zin is eigenlijk dubbelop. In het Japans zou je de zin dus ook mogen schrijven als:

ノアさんは何人ですか。

Hoewel het vraagteken hier ontbreekt, blijkt uit ka dat de zin toch vragend is. De hele zin luidt dus Wat betreft meneer Noah, wat voor nationaliteit zijn? Nu wordt ook duidelijk hoe we tot de vertaling Uit welk land komt u? zijn gekomen.私はオランダ人です。Watashi wa Oranda-jin desu.Ik kom uit Nederland.


Watashi is Japans voor ik. In de praktijk blijkt dat het Japans nog veel meer woorden voor ik kent, maar daar komen we later nog op terug. Voorlopig is watashi het veiligst en het neutraalst.

De jin uit Orandajin kennen we: het gaat hier weer om een persoon, mens of nationaliteit. Oranda (van het Portugese Holanda) staat voor Nederland, en een Orandajin is dus een Nederlander.

Wat betreft mij, Nederlander zijn.

Letterlijk dus Ik ben Nederlander, maar dat loopt in het Nederlands niet lekker in combinatie met de vraag Uit welk land komt u? In het Nederlands is de vertaling dus iets aangepast, maar in wezen is de betekenis natuurlijk gewoon hetzelfde. We leren hier conversatie, geen wetboeken vertalen.鈴木さんは日本人ですね?Suzuki-san wa Nihonjin desu ne?U bent Japans, nietwaar?


Een Nihonjin is een Japan-persoon, ofwel een Japanner.

Aan het eind van de zin zien we tevens een nieuw partikel: ne, dat letterlijk kan worden vertaald als hè, nietwaar of toch?
Wat betreft mevrouw Suzuki, Japanner zijn, nietwaar?はい、そうです。Hai, sō desu.Ja, inderdaad.


Hai is Japans voor ja, en is het equivalent van zo.

Ja, zo zijn.


Smaakt dit naar meer? Japans leer je het beste "offline" op onze taalschool in Leiden. Daar kunnen we je tot een veel hoger niveau brengen en veel meer begeleiden. Klik hier voor meer informatie!


Woordenlijst


NoaノアNoah(Les 1)
desuですzijn; [tilt zin naar neutrale beleefdheidsvorm](Les 1)
Hajimemashite初めましてaangenaam(Les 1)
Suzuki鈴木Suzuki(Les 1)
Yoroshiku onegai shimasu宜しくお願いしますaangenaam, alvast bedankt(Les 1)
Noa-sanノアさんmeneer/mevrouw Noah(Les 1)
wawat betreft(Les 1)
nanijin何人welke nationaliteit(Les 1)
ka?(Les 1)
Watashiik(Les 1)
Oranda-jinオランダ人Nederlander(Les 1)
Suzuki-san鈴木さんmeneer/mevrouw Suzuki(Les 1)
Nihonjin日本人Japanner(Les 1)
nehè, nietwaar, toch, inderdaad(Les 1)
Haiはいja(Les 1)
そうzo(Les 1)

Nieuwe tekens


noa
desu
hajibeginnenme
mashi
tesuzubel
kiboomyorogunstig
shiku
onegawens
ishi
masu
noa
san
hananiwat
jinmenska
watashiiko
ran
dajinmens
suzubelkiboom
san
nizonhonoorsprong
jinmensne
hai
sou

Oefeningen


1. Dat is Noah.
2. Ik ben Suzuki.
3. Ik ben Noah.
4. Aangenaam.
5. Ja, inderdaad.
6. Welke nationaliteit heeft Noah?
7. Welke nationaliteit heeft mevrouw Suzuki?
8. Ik ben Nederlander.
9. Mevrouw Suzuki is Nederlander.
10. Noah is een Japanner.
11. Noah is een Nederlander.
12. Ik ben een Japanse.
13. Noah is toch een Nederlander?
14. Meneer Tanaka is toch een Japanner?
15. Piet is toch een Nederlander?
16. Hij is Nederlander.
17. Zij is Japanse.

Vragen en reacties

17-12-2008, 20:43

Dit onderwerp heeft 109 abonnees
Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Dit artikel heeft 509 reacties. Dit is reactiepagina 1 van 52.

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren. Log in of registreer.Dit is niet alleen onze site. Het is ook jouw site! Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.23-09-2018, 19:39 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Agnes van Merwijk schreef Zie eerste luisteroefening: waarom spreek je die は soms uit als wa? waarom gebruik je dan niet gewoon わ?


Als ik me niet vergis is dit wegens historische overwegingen.
Ik geloof dat dit hier ergens op de site ook staat geschreven, echter weet ik niet precies waar aangezien het al een tijdje terug is dat ik op deze site was.

edit: ik zie dat het antwoorden onnodig was, dat had ik over het hoofd gezien.
19-06-2018, 17:18 Steven51 (1 reactie)
Citeren
Hallo ik ben Steven, en ben altijd al geïnteresseerd geweest in Japanse cultuur en taal. Ik heb in de tachtiger jaren al eens Japanse les gehad van Louis Vitalis een Nederlandse kendoka die toen ook Japans studeerde in Leiden. Maar zoals dat vaak gaat ben ik weer hele andere dingen gaan doen zoals werk, muziek maken en zeilen etc. Maar het bloed kruipt klaarblijkelijk waar het niet gaan kan en nu ik niet meer werk heb ik weer alle tijd om me weer met Japans bezig te houden. En dit is er een prima site voor zo te zien. Goed dat ik deze site heb gevonden.
18-05-2018, 12:27  Bastiaan (343 reacties)
Citeren
Kanji is voor een groot deel van de woorden gebruikelijk. Aangezien er geen spaties zijn in het japans zou het lastig worden om de woorden te kunnen onderscheiden. Anderswordthetweleenhelebreiaanletters.

Vaak wordt er in lesboeken en dergelijke furigana gebruikt, hiragana boven de kanji zodat je de kanji kan lezen.
18-05-2018, 11:22 Ashai Rey (1 reactie)
Citeren
In les 1 zie ik watashi gelijk geschreven worden met een kanji ( 私 ) en niet in hiragana. Is de kanji de gebruikelijke manier om watashi te schrijven? Ik zie dit vaker in de lessen terugkomen dat er kanji's gebruikt worden waar ik het woord wel ken maar niet de kanji namelijk.
23-10-2017, 14:49   Loek van Kooten (7146 reacties)
Citeren
Agnes van Merwijk schreef op mijn telefoon (samsung s...?) verschijnt bij de oefenzinnen van les 1 de vertaling er niet naast, alleen heel kort even ergens onderin.


Goed opgemerkt! Kennelijk ondersteunt Chrome een bepaald Javascript niet meer. Dit is inmiddels ondervangen en aangepast aan de eisen van deze tijd. Sowieso kun je op een telefoon niet met een muisaanwijzer boven iets hangen, dus je ziet hier nu een knop Antwoord staan waarmee je het antwoord tevoorschijn kunt toveren. Succes!
23-10-2017, 14:18   Loek van Kooten (7146 reacties)
Citeren
Agnes van Merwijk schreef Zie eerste luisteroefening: waarom spreek je die は soms uit als wa? waarom gebruik je dan niet gewoon わ?


Deze vraag wordt beantwoord op LINK
22-10-2017, 23:06 Agnes van Merwijk (2 reacties)
Citeren
op mijn telefoon (samsung s...?) verschijnt bij de oefenzinnen van les 1 de vertaling er niet naast, alleen heel kort even ergens onderin.
22-10-2017, 22:38 Agnes van Merwijk (2 reacties)
Citeren
Zie eerste luisteroefening: waarom spreek je die は soms uit als wa? waarom gebruik je dan niet gewoon わ?
22-07-2017, 19:14 Beer (1 reactie)
Citeren
Fantastische site dit! Ben blij dat ik em ontdekt heb
28-02-2017, 19:02 Jona (2 reacties)
Citeren
Ok, bedankt voor de info

Nieuw forumonderwerp / Volgende pagina >>
Officieel gelicenseerd door 3A Corporation, de makers van Minna no Nihongo: de hoogst aangeschreven leermethode voor de Japanse taal.

Leer Japans met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting Engelstalige literatuur. Zowel Loek als Rumi zijn al 29 jaar fulltimevertaler Japans. Onze klanten: link.
Discord

Programma vandaag

Zaterdagochtend (10.00 - 13.00)
10 van de 10 leerlingen aanwezig
waarvan 6 leerlingen in lokaal

H31: De colloquiale aansporende wijs、つもりである、予定である、het verschil tussen しようと思う、つもりである en 予定である、まだ…ていない、de 連用形 als verzelfstandiging

復習H2, serie MIS_05_3

Co2-concentratie lokaal (COVID)

413

Woord van de dag

ひらりと
Hirari to
Licht, lenig, snel, enthousiast (0)

Ons woordenboek bevat momenteel 28.241 woorden

Kanji van de dag

lendenen, heupen, taille, lage lambrisering

Samengesteld ideogram met een semantische en fonetische component. De bronsinscriptie van 要 beeldt een zak uit die met beide handen wordt samengeknepen. In zegelschrift gaat het om een ruggengraat die met beide handen wordt samengeknepen. Later is de onderkant veranderd in 女 (vrouw). 腰 bestaat uit [肉 (vlees) + de fonetische component 要] en staat voor een samengeknepen taille. Zie 要.

こしける
Tot rust komen, achterover leunen, zijn aandacht wijden aan, zich concentreren op (les MIS_10_3)
喧嘩腰
Ruzie zoeken (les 5K9M_07_2)
こしを抜かす
Niet kunnen opstaan, geen kracht in zijn rug hebben, versteld staan, stomverbaasd zijn, verlamd worden door angst, omver geblazen worden [=腰が抜ける] (les KNK_01_2)
こし
Heup (les KNK_02_1)

Japanse kinderen leren dit teken op de Junior High School. Je moet dit teken kennen op JLPT-niveau 2.

Vraag van de dag

Maak erend met een passivum.

さっき先生が(説明しました…①)とおりに、やってみてください。

Uit hoofdstuk 49

Onze database bevat momenteel 4867 vragen

Quiz: Hoe goed is jouw Japans?>> Archief <<


Over ons | Privacybeleid | Mail ons (LEES DIT EERST!) | Bel ons: 06-108 95 993 (UITSLUITEND voor proeflessen of calamiteiten) | ©2008-2024 Akebono Translation Service