Artikel: Werkwoorden (pagina 1)

Niet ingelogd

Facebook 
YouTube 
Patreon 
27-12-2009, 02:00

Dit onderwerp heeft 4 abonnees
Je bent niet op dit onderwerp geabonneerd. Abonneren?

1 eindigend op u2 eindigend op iru3 eindigend op erude gozaru

stam

u wordt iiru wordt ieru wordt e[onregelmatig]

voorbeeld

kau (kopen) wordt kai-

kaku (schrijven) wordt kaki-

kagu (ruiken) wordt kagi-

kasu (uitlenen) wordt kashi-

katsu (winnen) wordt kachi-

shinu (sterven) wordt shini-

yobu (roepen) wordt yobi-

kamu (bijten) wordt kami-

karu (maaien) wordt kari-

okiru (opstaan) wordt oki-taberu (eten) wordt tabe-de gozai-

tegenwoordige tijd

kai + masu = kaimasu (kopen, neutraal beleefd)oki + masu = okimasu (opstaan, neutraal beleefd)tabe + masu = tabemasu (eten, neutraal beleefd)desu (zijn, neutraal beleefd) / de gozaimasu (zijn, respectvol beleefd)

ontkennende tegenwoordige tijd

kai + masen = kaimasen (niet kopen, neutraal beleefd)oki + masen = okimasen (niet opstaan, neutraal beleefd)tabe + masen = tabemasen (niet eten, neutraal beleefd)--- / de gozaimasen (niet zijn, respectvol beleefd)

verleden tijd

kai + mashita = kaimashita (kochten, neutraal beleefd)oki + mashita = okimashita (opstonden, neutraal beleefd)tabe + mashita = tabemashita (aten, neutraal beleefd)deshita (waren, neutraal beleefd) / de gozaimashita (waren, respectvol beleefd)

ontkennende verleden tijd

kai + masen + deshita = kaimasen deshita (niet kochten, neutraal beleefd)oki + masen + deshita = okimasen deshita (niet opstonden, neutraal beleefd)tabe + masen + deshita = tabemasen deshita (niet aten, neutraal beleefd)--- / de gozaimasen deshita (niet waren, respectvol beleefd)

aansporende wijs

kai + mashō = kaimashō (laten we kopen, neutraal beleefd)oki + mashō = okimashō (laten we opstaan, neutraal beleefd)tabe + mashō = tabemashō (laten we eten, neutraal beleefd)deshō (zouden zijn, neutraal beleefd) / de gozaimashō (zouden zijn, respectvol beleefd))

colloquiale wensende wijs

kai + tai = kaitai (willen kopen)oki + tai = okitai (willen opstaan)tabe + tai = tabetai (willen eten)--- / ---

te-vorm

kau (kopen) wordt katte

kaku (schrijven) wordt kaite

kagu (ruiken) wordt kaide

kasu (uitlenen) wordt kashite

katsu (winnen) wordt katte

shinu (sterven) wordt shinde

yobu (roepen) wordt yonde

kamu (bijten) wordt kande

karu (maaien) wordt katte

okiru (opstaan) wordt okitetaberu (eten) wordt tabete--- / ---

stam voor colloquiale ontkenning

u wordt airu wordt ieru wordt e[onregelmatig]

voorbeeld

kau (kopen) wordt kawa-

kaku (schrijven) wordt kaka-

kagu (ruiken) wordt kaga-

kasu (uitlenen) wordt kasa-

katsu (winnen) wordt kata-

shinu (sterven) wordt shina-

yobu (roepen) wordt yoba-

kamu (bijten) wordt kama-

karu (maaien) wordt kara-

okiru (opstaan) wordt oki-taberu (eten) wordt tabe-de gozara-

colloquiale tegenwoordige tijd (gelijk aan infinitief)

kau (kopen, colloquiaal)okiru (opstaan, colloquiaal)taberu (eten, colloquiaal)da (zijn, colloquiaal) / de gozaru (zijn, respectvol colloquiaal)

colloquiale ontkennende tegenwoordige tijd

kawa + nai = kawanai (niet kopen, colloquiaal)oki + nai = okinai (niet opstaan, colloquiaal)tabe + nai = tabenai (niet eten, colloquiaal)de wa nai (zijn, colloquiaal) / de gozaranai (niet zijn, respectvol colloquiaal)

colloquiale aansporende wijs

kau (kopen) wordt kaō

kaku (schrijven) wordt kakō

kagu (ruiken) wordt kaigō

kasu (uitlenen) wordt kasō

katsu (winnen) wordt katō

shinu (sterven) wordt shinō

yobu (roepen) wordt yobō

kamu (bijten) wordt kamō

karu (maaien) wordt karō

okiru (opstaan) wordt okiyōtaberu (eten) wordt tabeyōdarō (waarschijnlijk zijn, colloquiaal) / de gozarō (waarschijnlijk zijn, respectvol)

Vragen en reacties

Pagina 1

Dit artikel heeft 7 reacties. Dit is reactiepagina 1 van 1.

27-09-2012, 16:49 Japanfan12jaar (49 reacties)
Citeren
Ik ben bezig(persoonlijk) met een werkstuk over de taal Japans, ik hoop dat ik niet vergeet dit onderwerp er in te zetten!!

Japanfan12jaar

31-12-2015, 13:35 Joughton (177 reacties)
Citeren
Beste Loek-sensei,

Wat houd de -te vorm precies in? Wanneer word deze vorm gebruikt?

31-12-2015, 13:36   Loek van Kooten (5691 reacties)
Citeren
Zie les 10 op deze site!
31-12-2015, 13:41 Joughton (177 reacties)
Citeren
Oke, wederom bedankt, u heeft me echt geholpen vorderingen te maken met Japans
05-04-2016, 22:24 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Hallo Loek,

Ik zie hier en in les 14 dat -masu stam+ -tai de colloquiaal wensende wijs is.
Maar is er eigenlijk ook een -masu beleefdheidsvorm voor de wensende wijs?

Yoroshiku onegai shimasu

05-04-2016, 23:19   Loek van Kooten (5691 reacties)
Citeren
Aangezien de wensende wijs zich vaak gedraagt als een verbaal-adjectief... kun je er dan gewoon desu achter zetten
05-04-2016, 23:21 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Oke dat is fijn om te weten!
Bedankt voor je antwoord!

Ik kan niet wachten tot ik de offline lessen kan gaan volgen! (helaas zal ik wel moeten)

Nieuw forumonderwerp

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren: Inloggen / Registreren

Meer informatie over Japanse cultuur? Op zoek naar andere informatie? Reageer. Jij vraagt, wij draaien.

Leer Japans met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting taalkunde. Zowel Loek als Rumi zijn al 23 jaar beëdigd en fulltimevertaler Japans.

Woord van de dag

Hanbai

Verkoop

Quiz: Hoe goed is jouw Japans?


>> Archief <<


Actiefste gebruikers


1

 Joop van Huet
(1568 reacties)

2

  Hannah
(1013 reacties)

3

  ニケ
(819 reacties)

4

 Iwakura
(499 reacties)

5

   Lion Egberts
(478 reacties)

6

 Yuriko
(461 reacties)

7

  Endo
(460 reacties)

8

  Thijs
(349 reacties)

9

 Rene Frijhoff
(325 reacties)

10

   Bastiaan
(324 reacties)

Over ons | Mail ons (LEES DIT EERST!) | ©2008-2018 Akebono Translation Service