15-09-2009, 07:31

Dit onderwerp heeft 2 abonnees
Je bent niet op dit onderwerp geabonneerd. Abonneren?

Conversatietekst
Geluidsbestand downloaden

いやあ、早く食べたいなあ!Iyaa, hayaku tabetai naa! Nou, hopelijk kunnen we snel eten!
もうちょっと待って、龍君。もう殆ど出来たから。Mō chotto matte, Ryū-kun. Mō hotondo dekita kara.Nog even wachten, Ryū. Het is bijna klaar.
鈴木さん、龍君が作ったデザートはどこにありましたっけ?Suzuki-san, Ryū-kun ga tsukutta dezaato wa doko ni arimashita kke?Mevrouw Suzuki, waar was het toetje ook alweer dat Ryū had klaargemaakt?
龍君が作ったデザート?ええと…Ryū-kun ga tsukutta dezaato? Eeto...Het toetje van Ryū? Eh…
冷蔵庫に置いたんだよ。ほら、ここにあるよ。Reizōko ni oitan da yo. Hora, koko ni aru yo.Ik heb alles in de ijskast gezet. Kijk, hier.
あぁ、良かった。龍君がこそこそ食べてしまったと思ったよ。Aa, yokatta. Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta to omotta yo.O, gelukkig maar. Ik dacht al dat je alles stiekem had opgegeten.
いやあ、早く食べたいなあ!Iyaa, hayaku tabetai naa! Nou, hopelijk kunnen we snel eten!


Hayaku is de ku-vorm, ofwel de bijwoordelijke vorm, van hayai (snel). Het Engelse equivalent zou dus niet quick, maar quickly zijn. Vervolgens zien we een nieuwe werkwoordsvorm van taberu (eten), de tai-vorm. Werkwoorden die op tai eindigen, staan in de wensende wijs. Tabetai betekent dus graag willen eten. De tai-vorm wordt afgeleid van dezelfde stam als de masu-vorm. Ten slotte eindigt de zin op naa, een nieuw partikel dat in feite dezelfde betekenis heeft als ne, met dien verstande dat het veel colloquialer en mannelijker klinkt (hetgeen trouwens niet wil zeggen dat vrouwen het niet kunnen gebruiken). Gebruik van dit colloquiale partikel in combinatie met een beleefde masu-vorm (iyaa, hayaku tabetai desu na) is in principe niet fout, maar laat je wel klinken als een 80-jarige opa. Zowel naa als ne kunnen een sterk verlangen uitdrukken. Daarom worden deze partikels ook vaak in combinatie gebruikt met de tai-vorm.

Zouden we de zin beleefd willen maken, dan doen we hetzelfde als bij verbaal-adjectieven. We verheffen de zin door het woord desu achteraan te zetten: tabetai desu.もうちょっと待って、龍君。もう殆ど出来たから。Mō chotto matte, Ryū-kun. Mō hotondo dekita kara.Nog even wachten, Ryū. Het is bijna klaar.


Hier maken we kennis met een tweede gebruik van de te-vorm: de vriendelijke gebiedende wijs. Matte is de te-vorm van matsu (wachten). Met iru betekent matte iru aan het wachten zijn, maar los krijgt de te-vorm een hele andere betekenis: wacht! Deze gebiedende wijs is niet beleefd (dan moet je hem aanvullen met kudasai = alstublieft), maar klinkt wel vriendelijk. Dit in tegenstelling tot de veel sterkere ‘militaire’ gebiedende wijs die op een hele andere manier wordt gevormd (hoe precies, daar komen we veel later op terug, want over het algemeen krijg je direct ruzie als je deze vorm gebruikt).

Wél belangrijk om te weten is dat de militaire gebiedende wijs van matsu mate (met één t) is. Beoefenaars van een vechtsport zullen dit woord wellicht herkennen, omdat het wordt gebezigd door scheidsrechters als een gevecht tijdelijk moet worden stilgelegd (wacht!) Zoals je ziet, is het verschil in uitspraak (matte <-> mate) klein, maar het verschil in nuance enorm. De militaire gebiedende wijs, zoals ik hem maar even noem, is echt onbeschoft en wordt uitsluitend gebruikt in het leger, door mannen onderling (als die mannen elkaar ongelooflijk goed kennen) of bijvoorbeeld door hele boze moeders tegen hun kinderen. Houd de gebiedende wijs dus vriendelijk en zorg voor een pauze voor die t op het eind.

Mō chotto is een vaste combinatie die nog even betekent.

出来る
Als het dan toch moet, gaan we maar helemaal met de billen bloot. Hoewel een van de betekenissen van het werkwoord dekiru het in het Nederlands nogal dubbelzinnige klaarkomen is, heeft het Japanse werkwoord helemaal niets met sex te maken. Klaarkomen in die zin heet in het Japans iku ofwel gaan. In Nederland komen mensen, maar in Japan gaan ze.


Mō hotondo is alweer een vaste combinatie, die al bijna betekent. Dekita is de colloquiale verleden tijd van het werkwoord dekiru, dat in dit geval klaarkomen betekent (ja, ik weet het, maar we hebben er nu eenmaal geen ander woord voor). Dekita betekent dus is klaargekomen ofwel klaar.

In dit geval zou je de colloquiale vorm dekita ook kunnen laten staan als je de zin beleefd zou willen maken. Dit omdat dekita gevolgd wordt door het voegwoord kara (omdat), dat van de hele zin ervoor een bijzin maakt. En zoals je je wellicht nog herinnert, mogen bijzinnen ook in beleefd Japans gewoon in de colloquiale vorm blijven staan.

Letterlijk betekent de tweede zin dus Wacht nog even, Ryū. Omdat al bijna klaargekomen. Met kara verklaart mevrouw Suzuki dus waarom ze wil dat Ryū nog even wacht. In het Nederlands laten we omdat in dat soort situaties weg.

Je zult sowieso merken dat het Nederlands zinnen veel minder met elkaar verbindt dan het Japans. In het Japans worden relaties tussen zinnen (omdat, want, hoewel, echter) veel vaker aangegeven dan in het Nederlands. Nederlanders moeten relaties tussen zinnen meestal zelf leggen en worden geacht om tijdens het luisteren of lezen logisch te redeneren.

Een voorbeeld:

We moeten de vuilniszakken buiten zetten. Vandaag komt de vuilniswagen.

Voor ons Nederlanders is direct duidelijk waarom de vuilniszakken buiten moeten worden gezet. Vandaag komt namelijk de vuilniswagen. De vuilniszakken moeten buiten worden gezet, omdat vandaag de vuilniswagen komt. Dat verband leggen we zelf, want zoals je in het bovenstaande Nederlands ziet, is het woord omdat of namelijk nergens te bekennen. De volgende vertaling zou in het Japans heel onnatuurlijk zijn:

Gomibukuro wo dasanakereba naranai. Kyō wa gomishūshūsha ga kuru.

Neem even aan dat deze zinnen een letterlijke vertaling zijn van het Nederlands (je zult me moeten vertrouwen, want hier staan werkwoordsvormen en woorden in die je nog nooit hebt gehad):

We moeten de vuilniszakken buiten zetten. Vandaag komt de vuilniswagen.

Omdat het Japans geen voegwoord zoals omdat heeft, komt het bijzonder onnatuurlijk over. De relatie tussen beide zinnen is voor een Japanner volstrekt onduidelijk. Het voelt een beetje aan als:

We moeten de vuilniszakken buiten zetten. Vandaag ben ik verkouden.

Waarop je zult reageren met Ja, en dus? Wat heeft dat met elkaar te maken?

In het Japans moet je dus zo veel mogelijk de relatie tussen zinnen aangeven (niet-Japanners klagen wel eens dat je bij Japanners alles moet voorkauwen, omdat ze zelf niet kunnen nadenken - dat is ook weer niet waar, omdat het voor niet-Japanners vaak weer gissen naar het onderwerp in de zin is, dat door de Japánners weer te pas en te onpas wordt weggelaten).

Dit verklaart waarom dekita gevolgt wordt door kara. Ryū moet nog even wachten, omdat het eten bijna klaar is.鈴木さん、龍君が作ったデザートはどこにありましたっけ?Suzuki-san, Ryū-kun ga tsukutta dezaato wa doko ni arimashita kke?Mevrouw Suzuki, waar was het toetje ook alweer dat Ryū had klaargemaakt?


Mevrouw Suzuki, Ryū-kun heeft gemaakt dessert… Hier loop je vast. Na de colloquiale verleden tijd tsukutta volgt ineens een zelfstandig naamwoord: dezaato (van het Engelse dessert). Je wist inmiddels dat colloquiale vormen voor een bijzin konden staan als ze gevolgd werden door een voegwoord. Hetzelfde geldt voor colloquiale vormen die gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord, zoals dessert:


Ryū-kun ga tsukutta
Ryū heeft gemaakt

Ryū-kun ga tsukutta dezaato
Het dessert dat Ryū heeft gemaakt

Suzuki-san ga mita
Mevrouw Suzuki heeft gezien

Suzuki-san ga mita eiga
De film die Mevrouw Suzuki heeft gezien

Omoshiroi
Het is interessant

Omoshiroi eiga
De film die interessant is ==> De interessante film

Omoshirokunakatta
Het was niet interessant

Omoshirokunakatta eiga
De film die niet interessant was ==> De saaie film


Nu zouden er ineens een heleboel puzzelstukjes op hun plaats moeten vallen. Je snapt inmiddels ook waarom we er zo op hebben gehamerd dat een verbaal-adjectief als omoshiroi niet interessant, maar interessant zijn betekent, want een zin als de film die niet interessant mist toch duidelijk iets (namelijk het werkwoord zijn op het eind). Zoals je ziet, maakt het niet uit of een bijzin in het Nederlands met die of dat begint. Japanse zelfstandige naamwoorden hebben geen geslacht en vanwege de structuur van de Japanse taal (de hele bijzin komt gewoon voor het zelfstandig naamwoord in kwestie terecht) speelt het geslacht ook geen rol al zou het bestaan.

Het onderwerp in een bijzin krijgt altijd het partikel ga, tenzij het onderwerp over de bijzin heen moet worden getild en aan de hoofdzin moeten worden gekoppeld.


Suzuki-san ga eiga wo mita kara, ie ni kaetta.
Omdat mevrouw Suzuki de film had gezien, ging ik (of iemand anders, maar niet mevrouw Suzuki) naar huis.ga geeft aan dat Suzuki-san uitsluitend bij de bijzin hoort. Na kara verandert dus het onderwerp.

Suzuki-san wa eiga wo mita kara, ie ni kaetta.
Omdat mevrouw Suzuki de film had gezien, ging ze naar huis.wa geeft aan dat Suzuki-san niet uitsluitend bij de bijzin hoort. Na kara verandert het onderwerp dus niet.


We hadden je in eerdere lessen al gewaarschuwd, maar hier zie je dus dat het verschil tussen wa en ga hemelsbreed kan zijn. Nu snap je ook de zin van deze twee partikels, terwijl je je in eerdere lessen misschien afvroeg waarom je in hemelsnaam twee verschillende partikels voor hetzelfde onderwerp nodig had als de betekenis van een zin daardoor toch nauwelijks veranderde.

Het dessert dat Ryū heeft gemaakt dus. Hierachter komt het partikel wa, dat aangeeft dat het dessert dat Ryū heeft gemaakt het onderwerp van de zin is: wat betreft het dessert dat Ryū heeft gemaaktdoko ni arimashita kke? Kke is een variant op ka, die ook alweer betekent: wat betreft het dessert dat Ryū heeft gemaakt, waar waren ook alweer?

Zijn in de betekenis van zich bevinden was …ni iru (voor dingen met een ziel) of …ni aru (voor dingen zonder ziel). Aangezien desserts over het algemeen geen denkende wezens zijn, zeggen we doko ni arimashita kke. Als een Japanner doko ni imashita kke zegt, zit er levende kreeft in zijn pudding.


Suzuki-san, Ryū-kun ga tsukutta dezaato wa doko ni arimashita kke?
Deze zin is goed.

Suzuki-san, Ryū-kun wa tsukutta dezaato wa doko ni arimashita kke?
Deze zin is lelijk, omdat we twee keer achter elkaar wa gebruiken. De zin is ook fout, omdat de eerste wa Ryū aan doko ni arimashita kke (de hoofdzin) koppelt: wat betreft het dessert dat Ryū heeft gemaakt, waar was Ryū ook alweer? Dat is natuurlijk onzin. Het kan ook helemaal niet, want Ryū leeft en arimashita staat voor dode dingen. Kortom: hier klopt werkelijk niks van.

Suzuki-san, Ryū-kun ga tsukutta dezaato ga doko ni arimashita kke?
Deze zin is lelijk, omdat we twee keer achter elkaar ga gebruiken. De zin is ook fout, omdat ga in principe nooit in zinnen met een vragend voornaamwoord wordt gebruikt (enkele uitzonderingen daargelaten). Als ga niet in een bijzin staat, wordt het gebruikt voor onderwerpen die reeds zijn geïntroduceerd. Ga maakt het onderwerp dus bepaald, maar in een zin met doko weet je niet eens waar het onderwerp zich bevindt!

Suzuki-san, Ryū-kun wa tsukutta dezaato ga doko ni arimashita kke?
Deze zin is fout. Allereerst omdat ga in principe nooit in zinnen met een vragend voornaamwoord wordt gebruikt (zie boven). Ten tweede omdat Ryū hier aan de hoofdzin wordt gekoppeld, die nooit op Ryū kan slaan (zie alweer boven).


Het verschil tussen wa en ga is een van de moeilijkste aspecten van de Japanse taal. Het is ook een van de belangrijkste aspecten. Eén letter kan het verschil maken tussen een perfecte zin en klinkklare onzin, en er zijn talloze situaties denkbaar waarin ze zelfs het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Het maakt nogal uit of we het over Masaya ga koroshita inu wo hōmutta (ik begroef de hond die door Masaya was doodgemaakt) of Masaya wa koroshita inu wo hōmutta (Masaya begroef de hond die door iemand was doodgemaakt) hebben.龍君が作ったデザート?ええと…Ryū-kun ga tsukutta dezaato? Eeto...Het toetje van Ryū? Eh…


Deze krijg je bijna helemaal cadeau. Eeto is het Japanse equivalent van ehh… (leer jezelf aan om tijdens het nadenken in het Japans niet letterlijk ehh… te zeggen, want deze klank is de Japanners volledig onbekend - men zal denken dat je bent vastgelopen en opnieuw moet worden opgestart).冷蔵庫に置いたんだよ。ほら、ここにあるよ。Reizōko ni oitan da yo. Hora, koko ni aru yo.Ik heb alles in de ijskast gezet. Kijk, hier.


Het grote probleem in deze zin is natuurlijk de n achter oita. Reizōko ni oita betekent gewoon in koelkast gelegd, maar wat doet die n daarachter? De n is een afkorting van mono (ding), dat in dit geval feit betekent. Reizōko ni oita is dan een bijzin bij n, zodat reizōko ni oitan dan het feit dat in koelkast gelegd betekent. Dat wordt gekoppeld aan de botte vorm van zijn, te weten da, die wordt verzacht met de yo op het eind: het feit dat in koelkast gelegd, zijn hoor ofwel het is een feit dat het in de koelkast is gelegd.

Deze constructie met feit benadrukt dat iets daadwerkelijk zo is als wordt aangegeven. Ryū zegt niet zomaar wat, hij heeft met eigen ogen aanschouwd dat het dessert in de koelkast ligt. Hij weet het zeker, het is gewoon zo, er valt niet over te twisten. Niet omdat Ryū dingen beter weet of omdat Noah dingen minder goed weet: in dit geval zijn de dingen gewoon zoals ze zijn.

Natuurlijk is reizōko ni oita yo ook goed. Deze zin is alleen minder sterk en benadrukt puur en alleen de handelingen van het leggen zelf. reizōko ni oitan da yo benadrukt daarentegen de ontegenzeglijke fysieke toestand van het gelegd zijn.

reizōko ni oite iru yo had trouwens ook gekund. In dat geval benadrukken we het feit dat je het dessert in de koelkast hebt gelegd (en dat het dessert daar nog steeds ligt). reizōko ni oite aru yo kan ook nog, als je wilt benadrukken dat het dessert in de koelkast is gelegd (en dat het dessert daar nog steeds ligt). De laatste vorm (-te aru) kennen we nog niet en mag je nog even vergeten.

Je zult je waarschijnlijk afvragen of Japanners zich druk maken over dit soort nuanceverschillen. Over het algemeen niet, net zo min als jij je tijdens een gesprek druk maakt over het verschil tussen lekker wandelen en lekker lopen. Onbewust voel je dat verschil wel aan, maar het echte verschil ervaar je pas als je er goed over gaat nadenken. Tijdens een geanimeerd gesprek is daar echter helemaal geen tijd voor.

Wanneer je welke vorm gebruikt, is dus echt gekoppeld aan je onderbewustzijn. Het zal jaren oefening vergen voordat je dan ook automatisch de vorm gebruikt die het beste aansluit op je belevenis. Dit zijn geen dingen waarover je moet nadenken. Ze moeten volledig automatisch voortvloeien uit je denken en handelen.

Onthoud dus: n da of de beleefde versie n desu benadrukt een ontegenzeglijke fysieke toestand (en daarom vaak ook een constatering).

Ik gaf eerder aan dat de nuanceverschillen over het algemeen erg klein zijn. Toch zijn er (het zal eens niet!) gevallen waarin die verschillen wel een grote rol spelen. Let maar op:


Suzuki-san, tsukarete imasu ka
Mevrouw Suzuki, bent u moe?

Suzuki-san, tsukarete irun desu ka
Mevrouw Suzuki, klopt het dat u zo moe bent?In dit geval benadruk je een klaarblijkelijke ontegenzeglijke fysieke toestand van moeheid, of in normaal Nederlands: je constateert dat mevrouw Suzuki moe is en wilt dat nog even controleren. Hierop kan ze beledigd reageren: hoezo, zie ik er moe uit dan? Over het algemeen vinden vrouwen (waar dan ook ter wereld) het niet fijn als je ze erop wijst dat ze er moe uitzien en grote wallen onder hun ogen hebben.


Een zin kan trouwens nooit op n eindigen (wel op een andere afkorting van mono, te weten no, die uitsluitend door vrouwen wordt gebruikt). N moet dus altijd worden aangevuld met da of desu.

De laatste zin bevat het woordje hora, dat wordt gebruikt om anderen letterlijk of figuurlijk op iets te wijzen: kijk!あぁ、良かった。龍君がこそこそ食べてしまったと思ったよ。Aa, yokatta. Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta to omotta yo.O, gelukkig maar. Ik dacht al dat je alles stiekem had opgegeten.


Yokatta (letterlijk: goed waren) is idioom en betekent zoiets als gelukkig maar. Kosokoso betekent stiekem. Shimatta is de colloquiale verleden tijd van het werkwoord shimau, dat verschillende dingen kan aangeven, namelijk dat iets volledig en helemaal heeft plaatsgevonden, of dat iets heeft plaatsgevonden waar je absoluut niet blij mee bent. In beide vormen wordt het achter de te-vorm van een werkwoord gezet.


Ryū-kun ga kosokoso tabete ita
Ryū-kun was stiekem aan het eten

Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta
Ryū-kun had stiekem alles opgegeten (het proces heeft volledig plaatsgevonden)

Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta
Ryū-kun had het verdorie opgegeten (drukt teleurstelling uit)


Beide betekenissen (volledigheid/teleurstelling) zijn mogelijk en vaak zal er ook sprake zijn van enige overlap.

De constructie bijzin + to + omou (denken) betekent niets anders dan denken dat. Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta to omotta yo betekent dus ik dacht dat Ryū alles stiekem had opgegeten.

Je ziet nu eindelijk waar we de afgelopen twee lessen langzaam naartoe hebben gewerkt: via de colloquiale vormen hebben we geleerd om bijzinnen te maken, die we op talloze manieren kunnen inzetten. We kunnen bijzinnen gewoon als bijzin gebruiken, maar we kunnen ze ook combineren met vormen als n da/n desu of to omou om hele andere dingen te doen. Ook voor de te-vorm hebben we een nieuwe toepassing gevonden, namelijk: te shimau.

Hopelijk zijn er nu een heleboel stukjes van de puzzel op hun plaats gevallen.

Ten slotte de hele conversatie in beleefde vorm:


Iyaa, hayaku tabetai naa!
Iyaa, hayaku tabetai desu ne!

Mō chotto matte, Ryū-kun. Mō hotondo dekita kara.

Mō chotto matte kudasai, Ryū-kun. Mō hotondo dekita kara.

Suzuki-san, Ryū-kun ga tsukutta dezaato wa doko ni arimashita kke?

Suzuki-san, Ryū-kun ga tsukutta dezaato wa doko ni arimashita kke?

Ryū-kun ga tsukutta dezaato? Eeto...

Ryū-kun ga tsukutta dezaato desu ka? Eeto...

Reizōko ni oitan da yo. Hora, koko ni aru yo.

Reizōko ni oitan desu yo. Hora, koko ni arimasu yo.

Aa, yokatta. Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta to omotta yo.
Aa, yokatta desu. Ryū-kun ga kosokoso tabete shimatta to omoimashita yo.


Hieronder vind je de nieuwste versie van de werkwoordtabel:


1 eindigend op u2 eindigend op iru3 eindigend op erude gozaru

stam
u wordt iiru wordt ieru wordt e[onregelmatig]

voorbeeld
kau (kopen) wordt kai-

kaku (schrijven) wordt kaki-

kagu (ruiken) wordt kagi-

kasu (uitlenen) wordt kashi-

katsu (winnen) wordt kachi-

shinu (sterven) wordt shini-

yobu (roepen) wordt yobi-

kamu (bijten) wordt kami-

karu (maaien) wordt kari-
okiru (opstaan) wordt oki-taberu (eten) wordt tabe-de gozai-

tegenwoordige tijd
kai + masu = kaimasu (kopen, neutraal beleefd)oki + masu = okimasu (opstaan, neutraal beleefd)tabe + masu = tabemasu (eten, neutraal beleefd)desu (zijn, neutraal beleefd) / de gozaimasu (zijn, respectvol beleefd)

ontkennende tegenwoordige tijd
kai + masen = kaimasen (niet kopen, neutraal beleefd)oki + masen = okimasen (niet opstaan, neutraal beleefd)tabe + masen = tabemasen (niet eten, neutraal beleefd)--- / de gozaimasen (niet zijn, respectvol beleefd)

verleden tijd
kai + mashita = kaimashita (kochten, neutraal beleefd)oki + mashita = okimashita (opstonden, neutraal beleefd)tabe + mashita = tabemashita (aten, neutraal beleefd)deshita (waren, neutraal beleefd) / de gozaimashita (waren, respectvol beleefd)

ontkennende verleden tijd
kai + masen + deshita = kaimasen deshita (niet kochten, neutraal beleefd)oki + masen + deshita = okimasen deshita (niet opstonden, neutraal beleefd)tabe + masen + deshita = tabemasen deshita (niet aten, neutraal beleefd)--- / de gozaimasen deshita (niet waren, respectvol beleefd)

aansporende wijs
kai + mashō = kaimashō (laten we kopen, neutraal beleefd)oki + mashō = okimashō (laten we opstaan, neutraal beleefd)tabe + mashō = tabemashō (laten we eten, neutraal beleefd)deshō (zouden zijn, neutraal beleefd) / de gozaimashō (zouden zijn, respectvol beleefd))

colloquiale wensende wijs
kai + tai = kaitai (willen kopen)oki + tai = okitai (willen opstaan)tabe + tai = tabetai (willen eten)--- / ---

te-vorm

kau (kopen) wordt katte

kaku (schrijven) wordt kaite

kagu (ruiken) wordt kaide

kasu (uitlenen) wordt kashite

katsu (winnen) wordt katte

shinu (sterven) wordt shinde

yobu (roepen) wordt yonde

kamu (bijten) wordt kande

karu (maaien) wordt katte
okiru (opstaan) wordt okitetaberu (eten) wordt tabete--- / ---

stam voor colloquiale ontkenning
u wordt airu wordt ieru wordt e[onregelmatig]

voorbeeld
kau (kopen) wordt kawa-

kaku (schrijven) wordt kaka-

kagu (ruiken) wordt kaga-

kasu (uitlenen) wordt kasa-

katsu (winnen) wordt kata-

shinu (sterven) wordt shina-

yobu (roepen) wordt yoba-

kamu (bijten) wordt kama-

karu (maaien) wordt kara-
okiru (opstaan) wordt oki-taberu (eten) wordt tabe-de gozara-

colloquiale tegenwoordige tijd (gelijk aan infinitief)
kau (kopen, colloquiaal)okiru (opstaan, colloquiaal)taberu (eten, colloquiaal)da (zijn, colloquiaal) / de gozaru (zijn, respectvol colloquiaal)

colloquiale ontkennende tegenwoordige tijd
kawa + nai = kawanai (niet kopen, colloquiaal)oki + nai = okinai (niet opstaan, colloquiaal)tabe + nai = tabenai (niet eten, colloquiaal)de wa nai (zijn, colloquiaal) / de gozaranai (niet zijn, respectvol colloquiaal)

colloquiale aansporende wijs

kau (kopen) wordt kaō

kaku (schrijven) wordt kakō

kagu (ruiken) wordt kaigō

kasu (uitlenen) wordt kasō

katsu (winnen) wordt katō

shinu (sterven) wordt shinō

yobu (roepen) wordt yobō

kamu (bijten) wordt kamō

karu (maaien) wordt karō
okiru (opstaan) wordt okiyōtaberu (eten) wordt tabeyōdarō (waarschijnlijk zijn, colloquiaal) / de gozarō (waarschijnlijk zijn, respectvol)

Smaakt dit naar meer? Japans leer je het beste "offline" op onze taalschool in Leiden. Daar kunnen we je tot een veel hoger niveau brengen en veel meer begeleiden. Klik hier voor meer informatie!


WoordenlijstIyaaいやあwat zal ik zeggen(Les 5)
hayaku早くsnel [bijwoord](Les 14)
tabetai食べたいwillen eten(Les 14)
naaなあhè, nietwaar, toch, inderdaad, ontzettend graag(Les 14)
Mō chottoもうちょっとnog even(Les 14)
matte待ってwacht(Les 14)
Ryū-kun龍君(de kleine) Ryū(Les 12)
Mō hotondoもう殆どal bijna(Les 14)
dekita出来たklaargekomen [colloquiaal](Les 14)
karaからomdat(Les 12)
Suzuki-san鈴木さんmeneer/mevrouw Suzuki(Les 1)
ga[onderwerp](Les 6)
tsukutta作ったgemaakt [colloquiaal](Les 14)
dezaatoデザートdessert(Les 13)
wawat betreft(Les 1)
dokoどこwaar(Les 9)
ninaar; [plaatsbepaling](Les 7)
arimashitaありましたer waren [voor dingen](Les 14)
kkeっけook alweer(Les 14)
Eetoええとeh(Les 14)
Reizōko冷蔵庫ijskast(Les 13)
oitan置いたんoita + n(Les 14)
dazijn [colloquiaal](Les 12)
yohoor; [verzacht de boodschap en stelt gerust](Les 7)
Horaほらkijk(Les 14)
kokoここhier(Les 14)
aruあるer zijn [voor dingen] [infinitief](Les 13)
Aaあぁo(Les 2)
yokatta良かったgoed waren; gelukkig maar(Les 7)
kosokosoこそこそstiekem(Les 14)
tabete食べてetende(Les 14)
shimattaしまった[drukt volledigheid of teleurstelling uit](Les 14)
toen; aldus(Les 12)
omotta思ったgedacht [colloquiaal](Les 14)


Nieuwe tekenshayasnelmawachten
hotobijnaomodenken


Oefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven.

1. Nou, hopelijk kunnen we snel drinken!
2. Nog even wachten, Teiji.
3. Nog even geduld alstublieft, mevrouw Takeda.
4. Ik heb alles namelijk al bijna opgegeten.
5. Waar is dat bier ook alweer waarvan meneer Yamamura had gedronken?
6. De film waarin dat nijlpaard danste?
7. Eh...
8. Hij is naar de bioscoop gegaan joh.
9. Kijk, daar ligt-ie.
10. Ah, gelukkig maar!
11. Ik dacht dat mevrouw Hashimoto niet zou komen.
12. Ik denk dat het nu vier uur is.
13. Yukie dacht dat meneer Tomonaga sake wilde drinken.
14. Die Duitser heeft verdorie mijn aardbeien opgegeten!


Herhalingsoefeningen

Beweeg de muis over de vragen om de antwoorden weer te geven. Deze vragen worden automatisch en willekeurig geselecteerd uit vorige lessen. Je kunt soms meerdere keren dezelfde vraag krijgen.

1. Ik ben geen Japanner.
2. O, dan hebben we nog wel even.
3. Maak colloquiaal: Saa, watashi no uchi ni kimasen ka?
4. Ik ben Suzuki.
5. Meneer Yamamura drinkt bier.
6. Wat is de masu-vorm van okiru (opstaan)?
7. Mevrouw Shimizu heeft honger.
8. Is dat zo?
9. Is mevrouw Suzuki geen Duitse?
10. Eén bier?
11. Hoe oud is de kleine Masao?
12. Ik ben 9 jaar.
13. Laten we vanavond in dat grote restaurant daar eten.
14. De bieslook zit in de sukiyaki. [colloquiaal]
15. Jee, is dat een vis?
16. Mmmhh...
17. Ober!
18. Nee, ik eet!
19. Vindt u het niet erg?
20. Meneer Kawasaki neemt zeebrasem.

Vragen en reacties

Pagina 1 2 3

Dit artikel heeft 16 reacties. Dit is reactiepagina 1 van 3.

Hallo gast, alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen op dit artikel reageren. Log in of registreer.Reageer, breng leven in de brouwerij en help mee aan het opbouwen van een community.08-04-2016, 00:32 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Naruhodo desu ne.
Dōmo arigatō gozaimasu.

Lastige materie die bijzinnen.
Stapje voor stapje kom ik er wel.

07-04-2016, 22:54   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
Het is altijd een colloquiale vorm (niet per se een verleden tijd). Dit omdat wat er voor no/n komt in feite een bijzin is.
07-04-2016, 22:14 Bryan Sotem (75 reacties)
Citeren
Konnichiwa,

Ik had een vraagje over de stam van de -n vorm, want ik kan hiervan niets vinden. (of is dit altijd de colloquiale verleden tijd?)
Kan de -n vorm alleen achter colloquiale vormen geplakt worden (ik heb vernomen dat de daadwerkelijke beleefdheidsvorm met "da yo" of "desu" vepaalt wordt)

yoroshiku onegai shimasu!
01-06-2011, 10:03 Donnie (82 reacties)
Citeren
Het is dan misschien bijna een jaar later maar je replies zijn nog altijd net zo snel xD Arigatou gozaimasu!

Het mooie is dat ik de afgelopen anderhalf maand altijd "tomarimasu" heb gebruikt ipv "imasu". Ah well xD

Ik merk trouwens dat je lessen wel hun vruchten afwerpen! In die 6 weken dat ik hier ben hoor ik regelmatig "Nihongo jozu". Alhoewel ik meer het idee heb dat ze beleefd zijn ipv dat m'n Japans daadwerkelijk jozu is xD. Ik merk wel dat m'n Japans hier ontzettend snel vooruit gaat. Helemaal als je een paar dagen bij locals komt te crashen die alleen maar Japans spreken. Anyways ik ga wat Ramen eten nu xD Nogmaals thanks voor de hulp weer :)
01-06-2011, 09:53   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
Ima boku wa roku-shūkan Nihon ni iru. Ato de Oranda ni kaeru kedo, Oranda ni kaeritakunai.

Tomaru doe je in een hotel e.d., maar niet in een land.
01-06-2011, 09:40 Donnie (82 reacties)
Citeren
Haha ik kijk naar de vorige keer dat ik in dit topic had gereeageerd en dat was vorig jaar augustus xD. Op het moment ben ik al anderhalf maand door Japan wezen trekken en heb de beste tijd van m'n leven hier!

Anyways ik vroeg me af of dit klopt:

Ima boku wa Nihon ni ryokushukan tomaru, ato de Oranda ni kaeru, kedo Oradana ni kaeritakunai.


Ik wil in colloquiaal Japans zeggen dat ik hier op het moment van spreken nog 6 weken blijf en dat ik daarna weer terug ga naar Nederland, maar dat ik dat niet wil xD.
18-08-2010, 19:37 Donnie (82 reacties)
Citeren
Ahhh naruhodo! Hartstikke bedankt voor de snelle reactie en deze opheldering weer
18-08-2010, 19:30   Loek van Kooten (6513 reacties)
Citeren
De ku-vorm in jouw voorbeelden is fout. Je moet gewoon de i-vorm gebruiken.

Je gebruikt de ku-vorm bijwoordelijk en de i-vorm bijvoeglijk.

Bijvoeglijk gebruik (i) zegt iets over een zelfstandig naamwoord: de witte kat = shiroi neko. Kat is hier het zelfstandig naamwoord.

Bijwoordelijk gebruik (ku) zegt iets over wat geen zelfstandig naamwoord is: de kat kleurt wit = neko ga shiroku naru. Wit zegt in dit geval iets over naru = worden. Dat is een werkwoord en dus geen zelfstandig naamwoord.
18-08-2010, 19:24 Donnie (82 reacties)
Citeren
Hayaku is de ku-vorm, ofwel de bijwoordelijke vorm, van hayai (snel). Het Engelse equivalent zou dus niet quick, maar quickly zijnHey Loek,

Wederom weer een hele coole les ! Ik begrijp alleen niet helemaal wanneer je woorden nou precies met く of met い moet vervoegen.

Zou je me het verschil tussen onderstaande zinnen bijvoorbeeld kunnen vertellen?

'Sono neko wa shiroi desu ka?
Iie, sono neko wa kuroku desu.'

'Sono neko wa shiroku desu ka?
Iie, sono neko wa kuroi desu'

12-06-2010, 08:01 Iwakura (499 reacties)
Citeren
Loek van Kooten schreef:
Gomibukuro wo dasanakereba naranai.

Neem even aan dat deze zinnen een letterlijke vertaling zijn van het Nederlands (je zult me moeten vertrouwen, want hier staan werkwoordsvormen en woorden in die je nog nooit hebt gehad):

Omoshirokatta desu! En je weet, Loek, zoiets moet je nooit tegen me zeggen, want dan duik ik er twee keer zo hard bovenop! :P

Dasu = buiten zetten (to take out)
Dasanakeraba = Als je niet buiten zet

Naru = worden
Naranai = niet worden

Dasanakereba naranai = Letterlijk: Als je niet buiten zet, dan wordt het niet (dan volstaat het niet).

'Moeten', dus. :) Zou dus ook '-nakereba narimasen' mogen wezen ne. Dus:

Atarashii pasokon wo kawanakereba narimasen.
Ik moet een nieuwe computer kopen.

Als ik het goed begrepen heb, zou je dat met 'deshou' wat kunnen afzwakken. Dus:

Atarashii pasokon wo kawanakereba naranai deshou.
Ik moet waarschijnlijk een nieuwe computer kopen.

(Want 'narimasen deshou' bestaat niet.)


P.S. Nou begrijp ik ook meteen wat die 'n' altijd doet, in dingen als "Nani wo shite iru 'n desu ka?" (Wat ben je aan het doen?).

Het was weer leerzaam, Loek!

Nieuw forumonderwerp / Volgende pagina >>
Officieel gelicenseerd door 3A Corporation, de makers van Minna no Nihongo: de hoogst aangeschreven leermethode voor de Japanse taal.

Leer Japans met Loek van Kooten, drs. Japanologie, en zijn vrouw Rumi Tasaki, native Japanse met afstudeerrichting Engelstalige literatuur. Zowel Loek als Rumi zijn al 27 jaar fulltimevertaler Japans. Onze klanten: link.

Discord

Programma vandaag

Woensdagavond (19.30 - 21.30)
5 van de 7 leerlingen aanwezig
waarvan 0 leerlingen in lokaal

LES DUURT SLECHTS TWEE UUR
H37: Het passivum, maken met en maken van met から/で作る、het partikel の voor extra uitleg, こそあど-woorden plus voorzetsels

H37 会話1

Co2-concentratie lokaal (COVID)

406

Woord van de dag

Shirewataru

Alom bekend worden, zich als een lopend vuurtje verspreiden (0)


とある商人しょうにんがダンジョンのガーディアンをたおしたっていうしらせはすっかりわたってるぞ。

Het nieuws over een koopman die de kerkerwachters heeft verslagen verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Vraag van de dag

わたしのくにの①という②料理りょうりっていますか。
ケイさん・みずをかける・おこのきのような・チヂミ・ソンクラーン・おこのき・おかしをつくるのが上手じょうずな・おいしい


Quiz: Hoe goed is jouw Japans?

>> Archief <<


Over ons | Privacybeleid | Mail ons (LEES DIT EERST!) | Bel ons: 06-108 95 993 (UITSLUITEND voor proeflessen of calamiteiten) | ©2008-2022 Akebono Translation Service